Nyheter

Branschens tankar om de nya byggreglerna

Byggkranar mot blå himmel
De nya byggreglerna införs 1 januari 2025. Foto: Getty Images

Svensk Byggtjänst har hört med 100 branschaktörer om den nya regelmodellen som införs 1 januari 2025. I kartläggningen lyfts bland annat behovet av att klargöra roller och ansvar. Men även ett uppskjutande av regelinförandet.

Den nya regelmodellen Möjligheternas byggregler, som tas fram av Boverket, är ett resultat av ett regeringsuppdrag från 2018. Syftet med att göra om sektorns bygg- och konstruktionsregler är att främja innovation och på sikt stimulera samhällsbyggandet.

Heltäckande kartläggning

För att förstå vilka utmaningar som finns, samt vilka behov av nya roller som sektorn har i och med övergången till den nya regelmodellen har Svensk Byggtjänst gjort en heltäckande kartläggning som nu sammanställs i en rapport. Kartläggningen är baserad på dialoger och djupintervjuer med ett 100-tal aktörer från hela sektorn – både utförar- och beställarsidan samt representanter från privat och offentlig sektor, kommuner, försäkringsbolag och branschorganisationer.

– Det nya regelsystemet är en av de största förändringar som sektorn ställts inför på många år. Det är därför viktigt att sektorns samlade röst blir hörd, och här har vi som neutral branschaktör ett viktigt uppdrag att samla och förmedla sektorns gemensamma syn. Rekommendationerna i vår kartläggning kommer att förbättra förutsättningarna för att arbeta enligt det nya regelverket, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.

Vill se vägledning för tolkning

I rapporten lyfts flera rekommendationer som ska underlätta och trygga övergången. Bland dem lyfts behovet av att klargöra roller och ansvar samt ge vägledning för tolkning, verifiering och tillämpning av de nya reglerna, bland annat till kommuner.

Dessutom föreslås en utredning för att eventuellt inrätta en nationell prövningsnämnd och en branschöverskridande plattform för informationsutbyte och samordning. Slutligen rekommenderas, utifrån kartläggningen, att införandet av byggreglerna skjuts upp eller att övergångsperioden förlängs.

– Vår undersökning är omfattande och beskriver de förutsättningar som behöver vara på plats för att övergången till de nya byggreglerna ska fungera väl. Den visar att sektorn har tvivel och stor oro kring implementeringen av det nya systemet. Rekommendationerna som framkommit är därför viktiga, säger Christian Sterner, affärsområdeschef påSvensk Byggtjänst och ansvarig för kartläggningen.

Den samlade uppfattningen från branschaktörerna:

  • Klargöra alla aktörers framtida roll och ansvar i nya regelsystemet.
  • Ge vägledning för tolkning och tillämpning av nya regler.
  • Utreda möjligheten att inrätta en nationell prövningsnämnd.
  • Skapa en branschöverskridande plattform för informationsutbyte och samordning.
  • Skjuta upp införandet av nya byggregler eller förläng övergångsperioden.

Läs hela rapporten här.

logo
Henrik Ekberg