Nyheter

Bravida ökar omsättningen

Bravida förbättrade sin omsättning med fem procent jämfört med samma period året innan. Men de förbereder sig för sämre tider.

— Krisen på finansmarknaden skapar osäkerhet inom byggsektorn, vilket leder till att projekt skjuts på framtiden eller stoppas. Vi har sedan i våras förberett oss för sämre tider och har beredskap för att anpassa kapaciteten till efterfrågan, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell.

I ett pressmeddelande berättar bolaget att resultat före goodwillavskrivningar, EBITA, förbättrades med 26 procent till 369 miljoner kronor från 292 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster ökade med 51 procent till 263 miljoner kronor.

Produktionen under årets tredje kvartal är normalt lägre jämfört med övriga kvartal, på grund av semesterperioden. Omsättningen ökade dock med 4 procent jämfört med samma period året innan.

Enligt Bravida är efterfrågan på tekniska installationer fortfarande relativt god men med stor variation mellan orter. På vissa marknader är det brist på kvalificerad arbetskraft medan andra upplever dämpad efterfrågan, viss övertalighet och ökad prispress.