Nyheter

Bravida omstrukturerar i Stockholm

Ett selektivt anbudslämnande i Finland och i Stockholmsområdet är den främsta förklaringen till att Bravidas organiska tillväxt i tredje kvartalet var negativ, skriver installationsbolaget i sin delårsrapport.

Samtidigt meddelar Bravida att man har beslutat att omstrukturera sin Stockholmsverksamhet.

”Även i Norge har vi varit mycket restriktiva med att lämna anbud från den verksamhet som förvärvades av Oras. Detta har resulterat i en förbättrad lönsamhet medan omsättning och orderstock reducerats tillfälligt”, kommenterar vd Mattias Johansson kvartalsrapporten.

Bravidas organiska tillväxt var -3 procent i tredje kvartalet (6). Vd bedömer att den organiska tillväxten i ett kortare perspektiv kommer att vara fortsatt låg.

”Samtidigt har orderläget aldrig varit bättre för Bravida och tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer orderstocken att bidra till en stabil omsättningsutveckling på sikt”, säger han.

Ebita-marginalen var oförändrad i kvartalet på 6,0 procent (6,0). Den förbättrades i Norge, var oförändrad i Danmark och minskade i Sverige på grund av projektnedskrivningar i Stockholm.

Bravidas Stockholmsverksamhet har under en längre tid haft en negativ resultatutveckling. Ett antal åtgärder, som stängning av olönsamma avdelningar, selektivt anbudslämnande och ett ökat fokus på projektledning och styrning är vidtagna för att förbättra resultatet i Stockholm.

”Den negativa utvecklingen i Stockholmsverksamheten fortsatte under tredje kvartalet 2019 vilket resulterat i fortsatta förluster. Marknaden i Stockholmsområdet bedöms som fortsatt god och för att stärka Bravidas konkurrenskraft i Stockholm har ledningen fattat beslut om omstrukturering”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ledningens bedömning är att detta kommer medföra en engångskostnad om cirka 60 miljoner kronor som kommer att belasta fjärde kvartalet 2019.

I Finland försämrades ebita-marginalen på grund av några olönsamma projekt samt låg volym i vissa områden. Även i Finland har bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Sammantaget pekar också Bravida på att efterfrågan på teknisk service och installationer är fortsatt god på bolagets marknader.

Nyhetsbyrån Direkt
 

BRAVIDA: Rörelseresultat 276 miljoner för Q3

·       Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 på 276 miljoner kronor (267).

·       Väntat var ett rörelseresultat på 296 miljoner kronor enligt Bloombergs analytikersammanställning.

·       Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -3 procent (6).

·       Nettoomsättningen uppgick till 4.638 miljoner kronor (4.437), jämfört med analytikersnittet på 4.791 miljoner kronor.

·       Resultatet före skatt blev 259 miljoner kronor (256), jämfört med förväntade 277 miljoner kronor.

·       Nettoresultatet uppgick till 202 miljoner kronor (202).

·       Orderingången uppgick till 5.055 miljoner kronor (4.046).

·       Orderstocken vid utgången av kvartalet var 14.507 miljoner kronor (10.746).

Källa: Bravida