Nyheter

Bravida slog resultatrekord

Installations- och serviceföretaget Bravida redovisar sitt bästa resultat någonsin i bokslutet för 2008.

Det är andra året i rad som Bravida slår resultatrekord och ökar omsättningen. Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10,5 miljarder kronor.

— Förbättringen beror till stora delar på en god efterfrågan på i stort sett alla marknader och ett målmedvetet arbete med att förbättra och effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom såväl produktion som administration samt att åtgärda olönsamma enheter. Åtgärderna har satts in tidigt för att möta den annalkande lågkonjunkturen, säger Bravidas vd och koncernchef Torbjörn Torell i ett pressmeddelande.

Samtidigt räknar han med att lågkonjunkturen kommer att göra sig kännbar även för Bravida inom en snar framtid. Enligt företaget visar erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer att installationsföretag ligger sent i konjunkturcykeln.

Redan under hösten 2008 märkte Bravida en försvagad efterfrågan, och den väntas minska ännu mer under 2009.