Nyheter

Bravida tar cykeln till kunden

GreenHub är Bravidas nya koncept för klimatneutrala leveranser, som lanseras i Sverige i september. Foto: Bravida

Med centralt belägna lokaler i storstäderna ska Bravida stärka sitt hållbarhetsarbete genom att leveranser kan utföras med cykel eller till fots istället för med bil. I Sverige lanserar konceptet GreenHub i Stockholm och Göteborg i september.  

– Nu kan vi hjälpa våra kunder ännu bättre att nå sina hållbarhetsmål, säger Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson. 

I takt med att Bravidas bilflotta elektrifieras utökas även de alternativa transportmedel i koncernen. Inom konceptet GreenHub ligger fokus helt på cyklar, elsparkcyklar och promenader.

– Med GreenHub förändrar vi traditionella leveranssätt av service i vår bransch. Jag är stolt över att vi på Bravida tar ett stort steg och visar vart skåpet ska stå när det gäller klimatneutrala transporter, och kan vara den gröna servicepartnern mitt i Nordens största städer, säger Mattias Johansson.

Konceptet som testats i Norge sedan förra året kommer den första september att lanseras i fler nordiska länder. I Sverige är Stockholm och Göteborg först ut att få en centralt belägen lokal, hub, som ska leda till både snabbare, effektivare och mer hållbara leveranser och service till kunderna. Green Hub lanseras samtidigt även i Århus, Köpenhamn och Helsingfors.

– När vår personal slipper ta bilen, betala för resor och trängselskatter samt slösa tid på att leta parkeringsplats blir det mer effektiv och hållbart, både för oss och kunden, förklarar Mattias Johansson. 

Huben kommer att utrustas med specialanpassade cyklar där verktyg och mindre produkter och material kan lastas.

– Större produkter och material levereras direkt till kundens adress, så fungerar det redan idag. Vi har dessutom krav på våra leverantörer att transporterna ska ske fossilfritt. 

Bravidas största fokus är att serva och energieffektivisera fastigheter för en hållbar framtid.

– Så fort vi gjort något åt en kund, som att energirenovera, installera en laddstolpe, byta ut en lampa eller justera en energianläggning så har vi lämnat ett positivt avtryck genom en mer hållbar lösning. 

Ett annat initiativ som Bravida tagit är att byta ut hela sin bilflotta till eldrivna fordon. Med 7000 servicebilar i koncernen och 4000 i Sverige är det ett omfattande projekt. Målet är att minst 30 procent av bilarna inte ska vara fossildrivna 2025.  

GreenHub:

  • Lanserades i Norge under hösten 2020. 
  •  Utökas nu till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors. 
  •  Invigning i Sverige (och alla länder) sker 1 september, 2021
  •  Målet är att bidra så att FN:s hållbarhetsmål kan uppnås till 2030.