Nyheter

Bravida växer i Norge

Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida, är nöjd med förvärvet av norska Oras. Foto: Susanne Bengtsson.

Bravida förvärvar installations- och serviceföretaget Oras, den ledande leverantören inom vs och ventilation i Norge. 

Förvärvet innebär att Bravida blir marknadsledande totalleverantör inom installation och service på den norska marknaden.

Oras har över 700 anställda och en omsättning motsvarande cirka 1 200 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och finns etablerade i hela Norge med tio vs- och ventilationsavdelningar. Säljare är Heidenreich Holding AS.

– Tillväxt inom vs och ventilation på den norska marknaden har länge varit en del i vår strategiska tillväxtplan. Oras vs- och ventilationsverksamhet kompletterar Bravidas marknadsledarskap inom el på ett utmärkt sätt. Bolaget har sedan några år levererat svaga resultat på grund av en hög kostnadsnivå och förluster i vissa enskilda projekt, men den underliggande verksamheten är stark. Vår högsta prioritet under 2017 är att vända resultatet till lönsamhet, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida, i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 122 MSEK. Oras nettoskuldsättning uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 30 MSEK. 

Förvärvet av Oras kräver godkännande av norska konkurrensmyndigheten.