Nyheter

Bred nedgång på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med tre procent. Foto: Getty Images

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -3% och villapriserna med -1%.
Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +1% resp. +6%.
Även tremånadersutvecklingen är negativ. För bostadsrätter noterades en minskning med -4% och för villor -1%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter. I Stockholmsområdet är nu samtliga tidsperioder på minus. Stor-Stockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3% senaste månaden och årssiffrorna är nu -4% respektive -2%. Priserna i Stor-Göteborg och centrala Göteborg minskade med -3% senaste månaden men där är årssiffrorna +8% respektive +5%. Även i Stor-Malmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång senaste månaden med -2% respektive -1%, men årstakten är alltjämt hög med +12% respektive +9% säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande. 

Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% senaste månaden och årstakten sjönk till +2%.
Även i Stor-Göteborg sjönk villapriserna med -2% senaste månaden medan de var oförändrade i Stor-Malmö. Årstakten sjönk till +6% i Stor-Göteborg men var oförändrad i Stor-Malmö med +9%.

– Det stora utbudet, i form av nyproduktion och successionsbostäder, gör att köparna har mer att välja på och tar längre tid på sig innan köp. Säljarna börjar därför anpassa sina priser till den hårdare konkurrensen vilket pressar priserna något nedåt. Däremot tycks det inte bromsa antalet affärer. Antalet inkomna kontrakt under årets första elva månader är +5% fler bostadsrätter och +6% fler villor jämfört med samma period 2016. Samtidigt har antalet sålda bostadsrätter i Stockholms, Göteborgs och Malmös centrala delar minskat något mot förra året vilket tyder på att köparna drar sig längre ut från citykärnorna där priserna är lägre, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2017:

       

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 3% – 4% + 1% 35 820
Centrala Stockholm – 3% – 5% – 2% 85 508
Stor-Stockholm – 3% – 4% – 4% 53 848
Centrala Göteborg – 3% – 3% + 5% 57 690
Stor-Göteborg – 3% – 3% + 8% 43 566
Centrala Malmö – 1% ± 0% + 9% 30 878
Stor-Malmö – 2% – 4% + 12% 27 903

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.