Nyheter

Breddar med nytt bolag

Konsultkoncernen Projektengagemang expanderar med ett nytt bolag. Det nya företaget Projektengagemang Er Omgivning är specialiserat på tjänster som reducerar påverkan på omgivningen i samband med bygg- och infrastrukturprojekt.

Projektengagemang grundades 2006. Kompetens inom tre huvudområden – riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning – utökas nu med ytterligare ett tjänsteutbud. Det nya företaget kommer bland annat att hjälpa kunder att minska påverkan på omgivningen orsakat av vibrationsrelaterade arbeten, exempelvis sprängning, pålning och schaktning.

– Vi ser ett ökat behov bland både befintliga och potentiella kunder av tjänster inom omgivningspåverkan och med Projektengagemang Er Omgivning kan vi nu erbjuda effektiva lösningar. Att utveckla vårt erbjudande och fortsätta expandera är båda viktiga komponenter i vår resa till börsintroduktionen 2017, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.

Till en början kommer ett tiotal personer att arbeta på företaget som har sitt säte i Stockholm.