Nyheter

”Brist inom el och VVS <br></br> ett hinder”

Redan om ett par år kan det bli brist på civilingenjörer på arbetsmarknaden. Men flaskhalsen för byggbranschen kommer att bli svårigheten att få tag i högskoleingenjörer med inriktning mot el och VVS. <br></br> — Det kommer att bli ett hinder

Antalet sökande till civil- och högskoleingenjörsprogrammen har minskat under flera år. Höstterminen 2008 var första gången på flera år som trenden vände.

Då ökade antalet sökande, med 8 procent för civilingenjörsprogrammet och med 13 procent för högskoleingenjörsprogrammen. Civilingenjörsprogrammet var till och med det näst mest eftersökta yrkesexamensprogrammet, endast slaget av lärarprogrammet.

Under de närmaste åren beräknas behoven på arbetsmarknaden ungefär motsvara antalet som utexamineras från civilingenjörsprogrammen. Men Högskoleverket varnar för att det finns en risk att det blir brist på civilingenjörer efter 2010 på grund av de tidigare låga ansökningsantalen.

Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, är dock inte särskilt oroad för byggbranschens del.

— Om inte de andra branscherna rycker våra civilingenjörer, då får vi en brist också, säger han.

Värre är det med högskoleingenjörer. Även här varnar Högskoleverket för en bristsituation framöver, särskilt när gymnasieingenjörerna ska gå i pension och ersättas. För byggbranschens del gäller bristen framför allt högskoleingenjörer inriktade mot el och VVS.

— Det har nog inte märkts så mycket än, man har nog fått fram handlingar ändå, men det kommer nog att bli uppenbart framöver, säger Lars Tullstedt.

För att försöka råda bot på situationen har Sveriges Byggindustrier enats med sju andra organisationer om att genomföra en satsning på studentmässorna i höst. Tanken är att man ska uppmärksamma gymnasieeleverna på behovet av olika typer av högskoleingenjörer.

På yrkesarbetarsidan råder redan nu brist på gymnasieutbildade med inriktning mot väg och anläggning.
— Där är det ett jätteproblem att få in studenter. Det är så få på byggprogrammen som väljer de inriktningarna, säger Lars Tullstedt.