Nyheter

Brister i byggföretagens arbetsmiljöarbete

Planering och samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare brister inom byggföretagen. Det visar en undersökning med över 500 regionala LO-skyddsombud.

Var tredje skyddsombud uppger att de ofta släpps in för sent i förändringsprocesser. Lika många uppger att de inte har några återkommande möten med arbetsledningen om arbetsmiljön. Nästan var fjärde av dem påpekar dessutom att det saknas fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser.

Tunga lyft, för hög arbetstakt och fysiskt tungt arbete med ensidiga arbetsställningar är annars de största arbetsmiljöproblemen som påtalas av skyddsombuden inom byggsektorn. Även dålig arbetsorganisation kvalar in som ett stort irritationsmoment, medan nästan inga tillfrågade anger ”mycket övertid” som ett problem på sin arbetsplats. Bara två procent uppger sig ha problem med mobbing, trakasserier eller dåliga kamratrelationer i övrigt.

Enkätundersökningen med 535 regionala skyddsombud inom LO genomfördes av Statistiska Centralbyrån.