Nyheter

Brobygget som inte klaffade

Foto: Soyvalidivia/Youtube.

I januari skulle Chiles första klaffbro invigas.

Men allt klaffade inte riktigt…

Några viktiga delar hade monterats bakvänt.

Den nya bron över Cau Cau-floden i Chile har varit efterlängtad. Den ska förbinda Valdivia med ön Teja i Los Rios-regionen i mellersta Chile. Men projektet som kostat cirka 200 miljoner kronor, har snarare blivit en till orsak till skratt än till stolthet för orten.

En bakvänd installation upptäcktes nämligen i samband med besiktningen.

Enligt Lucas Palacios, statssekreterare för offentliga arbeten, orsakades problemet vid Cau Cau-bron av en felaktig installation av några delar på vägbanan.  

 “När plattformen väl var färdigbyggd så upptäcktes problem med dagvattenavrinningen vid besiktningen. Det upptäcktes vid den geometriska analysen av ytan”, säger han enligt soychile.cl.

Enligt andra källor kan misstaget bero på att det fanns fel på anvisningarna, som hade skickats från Spanien, för hur plattformen skulle monteras.

Det spanska byggföretaget Azvi har inlett en intern utredning av bristerna på Cau Cau-bron. Man säger, enligt UPI, att man skäms över misstaget men förklarar det med att ”båda sidorna är symmetriska”.  Man betonar också att det inte finns några strukturella problem och menar att inga stora åtgärder behövs för att rätta till felet, något som man lovat att göra.

Misstaget har blivit en stor snackis i både lokal och internationell press och i sociala medier. Chiles president Sebastián Piñera tycker inte att fadäsen är rolig och skyller på de spanska byggarna.

”Det kan rättas till, …och det ska rättas till av företaget som gjorde misstaget”, säger han enligt Daily Mail.

Susanne Bengtsson

 

Andra byggmissar:

Hängbron kom i svängning och rasade

En väldokumenterad byggmiss är Tacoma Narrows Bridge i delstaten Washington, USA. Hängbron kom i självsvängning och kollapsade 7 november 1940.

Välbesökt byggmiss lutar 5,4 grader

Klocktornet i Pisa började byggas 1173, det tog dock hela 187 år att färdigställa det 55 meter höga tornet. Den vattenrika marken har gett byggnaden en lutning på 5,4 grader från centrumlinjen.

Lutningen uppstod redan innan tornet var färdigt — därför byggdes toppdelen med en motverkande lutning.

Borren fastnade – efter 17 meter

Efter endast 17 meter körde ”Hallborr” fast när Banverket började borra en järnvägstunnel genom Hallandsåsen 1992.  

Sedan började vattnet flöda och man behövde snabbt hitta en tätningsmetod. Valet föll på Rhoca Gil. När fiskar dog och kor och människor blev sjuka var miljöskandalen ett faktum. 1997 stoppades bygget.

Hissen gick inte ända upp

Det spanska företaget som byggde en skyskrapa med 47 våningar missade en väsentlig sak.

Det fanns ingen hiss hela vägen upp. Skyskrapans hiss gick bara upp till våning nummer 20. Byggfadäsen skedde i den spanska staden Benidorm.

Bron räckte inte ända fram 

En begagnad gång- och cykelbro som köpts in i Avesta visade sig vara för kort. Bron i Jularbo låg flera år på Uppsjötippen i väntan på en förlängning. I oktober 2012 kunde den äntligen sättas på plats – förlängd med 13 meter.