Nyheter

Brobyte trimmar getingmidjan

Söderströmsbron över Riddarfjärden vid Gamla stan ska bytas ut i sommar. Tågtrafiken stängs av i åtta veckor. Foto: Susanne Bengtsson

Getingmidjan i Stockholm är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna landet. 

I sommar går upprustningen av anläggningen in i ett av de mer kritiska momenten då Söderströmsbron ska bytas ut, ett arbete som kräver att tågtrafiken över bron stängs av under åtta veckor från och med den 24 juni.

– Kombinationen av alla olika moment gör det här projektet unikt, säger Gernot Reismann, Regionchef Broar hos Implenia, som har ett femårigt kontrakt med Trafikverket.
Den så kallade Getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra är Sveriges mest trafikerade sträcka med ett snitt på 300 tåg per dygn. Anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte är anpassad för dagens trafik.

De två spåren mellan Stockholm Central och Stockholm Södra är en riktig flaskhals. En upprustning av sträckan inleddes redan förra sommaren och beräknas pågå fram till 2021. I sommar byts överbyggnaden på bron över Söderström ut och nästa sommar renoveras bron över Norrström på samma sätt. Det blir också nya spår, el- och signalsystem.

– Getingmidjan har nått sin tekniska livslängd. 80 procent av all tågtrafik i landet påverkas av denna anläggning, så det är jätteviktigt att vi rustar upp den och på så sätt förlänger livslängden med 80 år, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Han betonar att detta är just ett upprustningsprojekt eftersom man inte får riva och bygga nytt i denna kulturhistoriska miljö vid Gamla stan och Riddarholmen.

– Det här är inte en normal anläggning. Man kan säga att den består av 18 olika konstruktioner där flera av dem är sammanbyggda med gamla hus och källare utmed järnvägen, säger Kent Sahlman.

Under den omfattande projekteringen jobbade 600 konsulter med utredningen, som omfattar 11 600 dokument.

Utöver att Getingmidjan i sig är omfattande så pågår 15-17 andra projekt i närområdet, som delvis klassas som känslig kulturmiljö. Ett stenkast bort pågår till exempel ombyggnaden av Slussen.

– Vi har tecknat 65 samverkansavtal och genomförandeavtal.

I april 2017 tilldelade Trafikverket Implenia Sverige AB projektet med att rusta Getingmidjan. Det är en totalentreprenad, kontraktssumman är på 885 miljoner kronor och projektet sträcker sig över fem år.

Implenia Sverige AB ingår i Implenia Group, som har sitt huvudkontor utanför Zürich. Bolaget har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Getingmidjan ser de som ett prestigefyllt projekt att få vara med om.

– Det är kombinationen av så många olika moment som gör det unikt. Hela projektet omfattar både järnväg, vatten och tunnel och själva brobytet måste ske under en begränsad tid, säger Gernot Reismann, Regionchef Broar, Implenia.

I mitten på juli sker en milstolpe i projektet då Söderströmsbron ska bytas, ett arbete som måste klaras på åtta veckor i sommar då tågtrafiken stängs av. Även sjötrafik och biltrafik kommer att påverkas under brobytet.

– Det är egentligen två broar som ska bytas ut, den över Söderström och den över Söder Mälarstrand, berättar Michal Jevcinec, blockchef på Implenia.

De nya brodelarna av stål har tillverkats i Estland, och har tagit ett år att bygga. Bron har fraktats på pråm i tre sektioner. De två sektioner som utgör Söderströmsbron har fraktats från Tallinn, via Södertälje kanal, och vidare till Västerås där de två delarna ska svetsas ihop till en 190 meter lång bro för dels tågtrafik, dels gång- och cykeltrafik.

– Den totala vikten för den största brodelen som ska lyftas på plats är 1389 ton när de två sektionerna är sammansvetsade. Två pråmar kommer att användas för att transportera bron till Riddarfjärden. Bron lyfts sedan på plats av pråmar och trailers, berättar Sofia Hanner, affärsutvecklingschef på belgiska företaget Sarens, en underentreprenör till Implenia med ansvar för logistik och specialtransporter.

Logistiken är en viktig del för att allt ska klaffa.

– Just logistik och samordning är de stora utmaningarna i projektet, säger Fredrik Björkebaum, vd på Implenia Sverige.

För tillfället pågår förberedelser inför det stora brobytet.

– Vi håller på med muddring samt bygger temporära stödtorn. De befintliga bropelarna ska behållas men vi förstärker dem, säger Gernot Reismann.

SJ kommer att stänga av järnvägssträckan mellan den 24 juni och 18 augusti. Direkt efter midsommar börjar kapning av brosektionerna över Söderström, sedan lyfts de gamla brodelarna av och ersätts med de nya.

– Det ingår många kritiska moment som måste fungera för att vi ska hinna byta ut broöverbyggnaderna i tid. Det är ett komplext projekt med många beståndsdelar och det är därför viktigt att den rigorösa detaljplaneringen följs. Vi utför dessutom arbetet inför öppen ridå, mitt i Stockholm under turistsäsongen, säger Kent Sahlman, projektchef.

Upprustningen innebär att man förlänger livslängd med 80 år och ökar kapaciteten på sträckan genom att tågen kan köra med avsedd hastighet igen.

FAKTA: 

  • Beställare: Trafikverket
  • Åtgärd: Trafikverket rustar upp Getingmidjan – sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det är en av landets mest trafikerade sträckor är anläggningen är beläget i hjärtat av Stockholm och passerar genom Riddarholmen och Gamla stan med många kulturhistoriska byggnader.Sommaren 2019 påbörjas ett tekniskt mycket svårt och krävande arbete – bytet av järnvägsbroarna över Söderström och Söder Mälarstrand. Allt arbete sker från vattnet och de nya brodelarna levereras på pråmar. Trafikverket genomför även reparationer i tunnlarna under Södermalm, på Riddarholmen och på Tegelbacken där man ska byta räls, växlar och kontaktledningar samt rusta upp promenadstråket längs med järnvägen.
  • Totalentreprenör: Implenia Sverige AB
  • Kontraktssumma: 885 miljoner SEK
  • Byggtid: 2017-2021
  • Tidplan: 24 juni: Tågtrafiken mellan Stockholm Central och Stockholm Södra stängs av genom getingmidjan.18-25 juni: Målning av svetsskarvar, Västerås. 27 juni: Kapning av brosektion över Söderström. 29-30 juni: Lyfter av halva bron över Söderström, närmast söder Mälarstrand. 6-7 juli: Lyfter av brodelar över Söder Mälarstrand. 8-9 juli: Lyfter på brodelar över Söder Mälarstrand. 13-16 juli: Lyfter på brodelar över Söderström. 19 augusti: Tågtrafiken börjar gå igen