Nyheter

Bygg backar i konjunkturmätning

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,5 enheter i augusti men ligger kvar över det historiska genomsnittet.

Barometerindikatorn steg 2,4 enheter till 103,2 i augusti, från 100,8 i juli. Den ligger därmed på sin högsta nivå sedan februari i år.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter och stod för merparten av uppgången. Även indikatorn för den privata tjänstesektorn ökade. Detaljhandel och hushåll backade däremot 3,2 respektive 2,7 enheter.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,5 enheter i augusti men ligger kvar över det historiska genomsnittet. Av de två ingående frågorna var det företagens bedömning av orderstocken som bidrog i negativ riktning. Sysselsättningsplanerna däremot var aningen mer positiva.

I rapporten Konjunkturbarometern sammanställs varje månad resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar framöver.