Bygg bort gatubullret med växter

Bygg bort gatubullret med växter
Med tysta innergårdar går det att ha överseende med mera buller från gatan. Då går det att bygga tätare i storstädernas centrala delar — även om riktvärdena från gatu- och trafikbullret överskrids.

Det är en anledning till att det är viktigt att bygga så att innergårdarna blir så tysta som möjligt — vilket många kommuner tagit fast på.

– Just nu undersäker vi hur bullernivån på innergårdar påverkas av husets utformning och av materialen i marken runt omkring, Hur växter och gräs påverkar bullret, effekten av gräs på taken, säger Jens Forssén, docent på avdelningen för teknisk fysik på Chalmers.

Han ingår i en forskargrupp som nyligen fått pris för bästa artikel i den vetenskapliga tidskriften ”Acta Acoustica united with Acustica”. En artikel som enligt tidskriften redan påverkat den tillämpade forskningen om bullerreducering liksom de beräkningsmetoder som brukar användas för att beskriva ljudutbredning och hur man förutsäger bullernivåer..

Sämst ur bullersynpunkt är platta fasader av glas och stål — ut mot gatan likaväl som inne mot gården, enligt Chalmersforskarna.

– En effektiv bullerdämpning får man genom bygga med som material som absorberar ljud, till exempel att ha mycket växter på fasaderna, och att bygga ojämna ytor med fönsternischer, balkong och loftgångar, säger Jens Forssén.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Tjädrar sätter stopp för vindkraftspark
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg