Nyheter

”Bygg för att öka vardagsmotionen”

Barn och äldre drabbas hårdast när den bebyggda miljön hindrar möjligheten till vardagsmotion. Folkhälsoinstitutet vill att nyproduktion planeras så att utformningen främjar folkhälsan.

— Forskningen visar tydligt att platser för fysisk aktivitet och motion nära människor är mycket viktiga. Det skapar förutsättningar för en fysiskt aktiv livsstil och aktiva transporter som exempelvis att gå eller cykla till jobbet, säger Henrik Beyer, utredare vid Statens Folkhälsoinstitut.

Sämsta tänkbara är samhällen där det inte är promenadavstånd till service och övrigt utbud. Hindras den spontana promenaden till affären eller någon annan destination, påverkar det på sikt folkhälsan negativt. Äldre människor och barn påverkas mest av en bebyggd miljö som inte är tillgänglig utan leder till ökat stillasittande och bilåkande.

Folkhälsoinstitutets recept för att förbättra folkhälsan är att redan i planeringen av nya bostadsområden ta hänsyn till möjligheten att aktivera sig fysiskt. Förutom att hålla utbud och service inom gångavstånd är det viktigt att ta hänsyn till trygghet, säkerhet och tillgänglighet, anser institutet.
Det kan handla om att förbättra belysning, bygga trafikseparerade gång- och cykelvägar och sänka trafikhastigheten i den bebyggda miljön. Trygghet och tillgänglighet har visat sig främst vara viktigt för att främja vardagsmotion bland kvinnor, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar.