Nyheter

Bygg huset som lego – snabbare och billigare

De första trähusen av byggelement som liknar stora legobitar byggs nu i Dalarna. På kortare tid, och väsentligt billigare än traditionella husbyggen.

Som lego, men i naturlig storlek.

En pusselbit från lego har ett antal hål på ena sidan och lika många utstående ”pluppar” på den andra. Dessa bitar fäster vid varandra när ”plupparna” trycks ner i hålen.

På samma sätt byggs nu ett par prototyphus av trä i Dalarna. Varje byggelement till ytter- och innerväggar har på ena sidan ”pluppar” och på den andra borrade hål.

När ett element läggs på ett annat trycks plupparna ner i hålen och klossarna fogas ihop. Med en klick lim blir fogen extra stark.

Risk för patentintrång från din sida?

– Inte alls. Jag har sökt patent inom ett annat användningsområde. Jag hade inte en tanke på Lego när jag skissade på det här systemet. Och förresten gick legopatentet ut för sådär 30 år sedan, säger Per Holbro på företaget Produkt- och Idéutveckling (P&I) i Falun.

Han är en trä- och sågverksingenjör med specialintresse för produktions- och produktutveckling. Det är han som utvecklat trapprenoveringssatsen ”Stepkit” — som visats åtskilliga gånger i Martin Timells ”Äntligen hemma” — och nu sålts vidare till ett företag.

De två legoinspirerade hus som byggs i Söderbärke och inom kort ska utvärderas av högskolan i Borlänge är det första verkliga försöket med det nya sättet att uppföra trähus. Husen byggs med de speciella byggblocken som finns i olika storlekar: från 300 till 2 400 millimeter långa, alla med en höjd på 205 millimeter, och tjocklek på 530 millimeter för ytterväggar och 150 millimeter för innerväggarna.

Varje block är byggt omkring en kärna av flera lager asfaltsboard innanför sidostyckena av en ljusare träfiberplatta, 15 millimeter tjock. Allt limmat med smältlim, inga skruvar eller spikar som kan leda in kyla eller värme. Asfalten isolerar mot fukt, kyla, värme och ljud.

”Plupparna” på ena sidan är av pressat träspån och har tryckts på plats — vilket ska hålla.

Ett sådant byggblock väger som mest 15 kilo och ska enligt Per Hobro vara lätt att handskas med.

Insidan av en färdig vägg ska kläs med glasfiberplatta, utsidan med i stort sett vilket fasadmaterial som helst.

Fördelarna är?

– Att det är så enkelt att bygga, går knappast att göra fel. Och att det går snabbt, och blir billigt. Samtidigt som man får en välisolerad och fuktavvisande träbyggnad som klarar alla brandnormer, försäkrar Per Holbro.

Prototyphusen i Söderbärke byggs i en takt av fem kvadratmeter i timmen, vilket Per Hobro jämför med en kvadratmeter i timmen — som det brukar ta att bygga ett traditionellt trähus under liknande förutsättningar.

Produktionskostnaden för kåkarna är ungefär 11 000 kronor per kvadratmeter, att jämföra med de 17 000—18 000 kronor som det brukar kosta.

Kostnaden kan dessutom pressas rätt väsentligt, enligt Per Hobro.

– I Söderbärke bygger vi med hantverksmässigt tillverkade byggklossar, och på en grund av gjuten betong som inte är anpassad till byggelementen.

Om några månader kommer klossarna att tillverkas på en effektiv lina på fabrik. Och ett system med grundplattor är på gång, plattor som har uppborrade hål där ”plupparna” bara trycks ner.