Nyheter

Bygg i topp hos utländsk arbetskraft

Av de 20 000 personer som sedan juli 2013 anmälts till Arbetsmiljöverkets register för utstationerad arbetskraft jobbar 6 800 inom byggverksamhet. Det visar siffror från Arebtsmiljöverket.

Var tredje utländsk arbetstagare, som är här på tidsbegränsade uppdrag, jobbar inom byggverksamhet, drygt 6 800 stycken. De flesta inom registret arbetar inom branschgruppen ”specialiserad bygg och anläggning”. Andra finns inom ”byggande av hus” samt anläggningsarbeten.

Företagen som skickar hit personal inom byggverksamhet är främst polska, litauiska, lettiska och danska.

Från den 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare som skickar sina arbetstagare till Sverige för att under en begränsad tid arbeta här, göra en anmälan i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Registreringskravet gäller för utländska arbetsgivare etablerade i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU.

– Främst är registret till för arbetsmarknadens parter som ska kontrollera att utländsk arbetskraft här på uppdrag arbetar enligt villkor som satts upp i kollektivavtal, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret, i en kommentar till Arbetsmiljöverkets halvårsrapport.