Nyheter

Byggandet av lokaler fortsätter att falla

Arealen påbörjade yrkesbyggnader (lokaler) fortsatte att falla under februari enligt preliminär, uppräknad statistik från SCB.

Drygt 130 000 kvadratmeter påbörjades, en minskning med 26 procent jämfört med samma månad 2009. Under de senaste 12 månaderna har 2,15 miljoner kvadratmeter påbörjats, 34 procent färre än under motsvarande period för ett år sedan. Även beviljandet föll under februari efter en viss återhämtning i januari. Under årets två första månader har beviljandet minskat med 12 procent. Något oväntat ökade den beviljade arealen industribyggnader, dock från extremt låga nivåer under 2009. Beviljandet av kontor och affär låg oförändrat medan fritidshusen ökade med nästan 50 procent, en effekt av ett lågt beviljande 2009, ett stärkt konsumentförtroende, ökande bostadspriser och låga räntor. Beviljandet av resterande byggtyper (hotell, trafik och olika typer av offentliga lokaler) föll däremot tungt. Totalt sett pekar beviljandet mot en fortsatt nedgång för yrkesbyggandet under den närmsta tiden, även om nedgångens hastighet mattas av. Även om marknaden fortsätter ned under året har förutsättningarna, nationellt sett, förbättrats för de kommande åren. Att arbetsmarknaden inte tycks försvagas lika mycket som tidigare förutsattes har en klart positiv effekt på marknaden. Speciellt gäller detta kontorsmarknaden men även affär påverkas positivt av att fler har arbete då det lyfter den privata konsumtionen. Ett varningens finger ska dock lyftas för krisen i Grekland. En eskalering och spridning till andra sydeuropeiska länder kan ge stora effekter för Euroområdet och därmed skicka även den svenska ekonomin in i en ny lågkonjunktur, vilket skulle förlänga nedgången för yrkesbyggandet. Thomas Ekwall Analytiker, Prognoscentret Prognoscentret erbjuder som oberoende analysföretag strategiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.