Nyheter

Byggandet ökar igen efter mörkt 2009

2009 var ett mörkt år för den svenska byggmarknaden. Aktiviteten föll med 14 procent jämfört med året innan (anläggning exkluderat). I år ökar byggandet med 5 procent med anläggnings- och bostadssektorn som drivande marknader.

Att bostadsbyggandet ökar under 2010 är ingen överraskning. Räntorna är låga, hushållens framtidstro har stärkts och behovet av nya bostäder är skriande. Dessutom har stigande bostadspriser, tecken på en förbättrad arbetsmarknad och bostadsbyggare med ledig kapacitet stöttat utvecklingen. I år väntas 22 000 nya bostäder påbörjas. Det mesta talar för en fortsatt ökning under de kommande åren. För byggandet av övriga lokaler ser det dystrare ut. Kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är lågt och behovet av nya produktionsresurser har minskat. I dag ligger byggaktiviteten på rekordlåga nivåer, men endast en svag uppgång väntas fram till 2012 i takt med att arbetsmarknaden stärks. Rot-aktiviteten har hittills i år utvecklats starkt efter en svag utveckling 2009. Införandet av rot-avdraget, fortsatt ökande bostadspriser, låga räntor och en positiv utveckling i hushållens disponibla inkomster har varit drivande. Ökningen väntas bli omkring 2 procent per år de kommande åren. Aktiviteten i beståndet för övriga lokaler har varit svagare. Lägre marginaler hos fastighets-ägare, låg omsättning på lokaler och ökande vakansgrader har dragit ned aktiviteten. Vändningen kommer 2011 då många större avstannade projekt kommer i gång.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret