Byggandet ökar trots Europas mörka moln

Byggandet ökar trots Europas mörka moln
ANALYS. Hoten från omvärlden vilar som tunga, mörka moln över den svenska byggmarknaden. Samtidigt fortsätter antalet byggstarter att öka och nya byggen projekteras. Bilden har sällan innehållit sådana motsägelser.

Sverige Byggers byggstartsindex visar sju procents tillväxt mätt för hela landet och samtliga kategorier. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste 12-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående 12-månadersperiod. På kartan ser ni läget län för län. En del byggmarknader är dock ganska små och då kan enskilda projekt slå hårt och göra statistiken missvisande. Tidigare var höjd ränta ett hot mot byggkonjunkturen. Nu är det Greklands kris som oroar. Men det leder samtidigt till att räntan sjunker – och då blir finansieringskostnaderna för nya projekt lägre. I diagrammen nedan kan ni se utvecklingen över tid och då syns en lång period av tillväxt inom bygg. I början av året låg byggstartsindex på upp emot 40 procent. I takt med att vi jämfört med en allt starkare period har siffran blivit lägre. Ökningstakten i bostadsbyggandet sjunker undan för undan. Men trots hushållens ökande oro för ekonomin fortsätter bostadsbyggandet att öka, om än i lägre takt. Index för lokaler stiger, vilket det ofta gör i tider av omflyttningar. Det finns också en trend att företag flyttar till nya energisnåla och yteffektiva lokaler medan gamla, omoderna och oflexibla fastigheter rivs. Trenden gäller storstäderna, särskilt Stockholm där byggstartsindex för kontor är 82 procent. I Stockholm finns gott om pågående stora projekt som kan hålla uppe byggandet. Men ett fallande index är att vänta mot slutet av året och under 2012. Signalerna om en tuffare marknad kommer redan från större och mindre byggare, installatörer och leverantörer. Det finns färre projekt att räkna på och många företag hade gärna sett mer långsiktighet i orderböckerna. Fortfarande projekteras dock många nya byggen. Så blir det begränsade spridningseffekter av Greklandskrisen är en fortsatt god byggmarknad att vänta. Men planerade byggen kan också läggas i malpåse – det har vi sett förr. Framtiden måste nu ses i olika scenarier. Det gäller att stå rustad för vilket som. Antingen en lika god marknad som i dag eller lågkonjunktur.

Byggstartindex i riket: + 7 procent

  • Gotland rasar

Från stora plus till kraftigt minus. Det svänger om Gotland. Alla stora kategorier sjunker. Nu mäter vi mot en betydligt bättre nivå än tidigare då bland annat stora vindkraftprojekt gav bra siffror. Samtidigt är Gotlands byggmarknad liten och därför får ändringar kraftig effekt.

  • Förbifart stockholm

Det dröjer innan byggkontrakten på Förbifarten ska upphandlas men det är ett av alla planerade projekt. Det finns redan många pågående byggen. Anläggning i Stockholm visar ett byggstartsindex på 32 procent.

  • Konjunkturen 2012

Det troliga är att byggstartsindex faller ner under nollstrecket 2012 då perioden vi jämför med blir allt starkare. Projekteringsindex visar 26 procent, vilket visar att det finns gott om planerade projekt – men kommer alla att byggstarta? Det är den av-görande frågan – som ingen har svar på.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt