Nyheter

Byggare hotar stämma Värmdö kommun

Ett storbråk har blossat upp på Värmdö. Fem byggbolag hotar med rättsliga åtgärder mot kommunen.

Nacka-Värmdöposten berättar att Värmdö kommun vill införa en infrastrukturavgift för byggbolag. Det är byggherrarna som får intäkterna vid en exploatering. Kommunen vill därför att byggarna ska vara med och betala infrastrukturen när nya områden växer fram.

Politikerna anser att en sådan avgift skulle kunna användas till en utbyggnad av Skurubron. Det är ett bygge där kommunens utredare anser att nyttan vida överstiger kostnaden — men trots det är det svårt att få fram pengar.

Fem storföretag, Villeroy&Bosch, JM Bostad, NCC, Landvik&Dahl och Storskär, protesterar. Bolagen, har låtit en jurist titta på förslaget, och anser att kommunen bryter mot både grundlag och andra lagar.

— Det finns saker i förslaget som är bra, men kommunen är litet för långt utanför gällande lag. Kommunen kan inte kräva i ett exploateringsavtal att ett område som bebyggs ska vara med och bekosta en ny Skurubro, och så är det formulerat i förslaget, säger Patrik Andersson, regionchef på JM Bostad till Nacka-Värmdöposten.

Är det inte rimligt att byggherrar som göra stora vinster på exploatering är med och finansierar kommunens kostnader, frågar tidningen.

— Kommunen har svårt att få balans i sin ekonomi och tittar på sätt att få in pengar som täcker in annan verksamhet, men det är inte rätt att göra via.

— Vi har inget emot att ta vår andel av de projekt vi håller på med och vi har alltid varit med och bekostat det vi anser är rimligt och det som belastar kommunen, men förslaget är inte rättvist och inte lagligt, svarar Patrik Andersson, som inte tycker att ett exploatörsbidrag är rätt väg att gå.