Nyheter

Byggare kritiserar energirapport

Byggbolagen väntade på vägledning från Energimyndigheten. Men i rapporten fanns inga siffror, så den gav inte önskad hjälp. <br></br> — Vi får tyvärr ingen vägledning i hur vi ska beräkna koldioxidutsläppen från bostäder, säger Johnny Kellner,

De stora byggbolagen använder olika siffror för att beräkna hur stora koldioxidutsläpp elanvändningen i deras hus orsakar. NCC utgår till exempel i sin klimatdeklaration från att elen som används i huset är nordisk elmix och att exempelhuset släpper ut 60 gram koldioxid per kilowattimme.

Veidekke utgår från att marginaleeln långsiktigt kommer att komma gaskraftverk som orsakar utsläpp på cirka 400 gram koldioxid per kilowattimme. Skanska använder måttet 175 gram.
Tomas Kåberger, generaldirektör på Energimyndigheten anser att den korrekta siffran bör ligga på mellan 500-1 000 gram koldioxid per kilowattimme när bolagen bygger hus åt andra och där bolagen inte känner till husens framtida utsläpp.

Men i den nya rapport från Energimyndigheten som beräknar koldioxidutsläpp från energi finns inga siffror. Något som överraskade Johnny Kellner.

— I mina kontakter med Energimyndigheten har jag fått uppfattningen att rapporten skulle vara tydlig med att bolagen bör utgå från 500 — 1 000 gram när de ska beräkna koldioxidutsläpp när man bygger åt andra och ska investera i el- teknisk utrustning som fläktar, pumpar och vitvaror. Men det finns inte med några sådana siffror, säger han.

Vilken effekt får det?
— Nu riskerar det att bli ett organiserat kaos som förut. Det blir svårt för konsumenten att jämföra de olika bolagens miljöstatus för bostäder om bolagen räknar olika, säger han.

Jonas Gräslund på Skanska tycker dock att det går att dra slutsatser av rapporten.
— Även om den inte är så tydlig att den säger en direkt siffra så tycker jag det framgår av de siffror som finns i staplar att man bör räkna på utsläpp mellan 500 — 1 000 gram när man bygger hus, säger Jonas Gräslund.

Jan Byfors, teknisk specialist på NCC tycker rapporten resonerar en hel del kring just svårigheterna med att hitta specifika metoder för att värdera utsläpp. Byfors tycker att det är energieffektiviteten i byggnader som ska premieras.