Nyheter

Byggare räds utländsk konkurrens

På senare år har allt fler utländska företag gett sig in på den svenska marknaden. Svenska byggföretag ser allt mer negativt på utländsk konkurrens.

I Byggrapporten som gjorts av revisions- och konsultfirman Grant Thornton har 30 av Sveriges största byggföretag intervjuats.

Ungefär hälften uppgav att de upplevde konkurrensen från utländska företag som negativ eller mycket negativ.

Året innan, då konjunkturen var bättre, var det bara en fjärdedel som var negativa till utländsk konkurrens.

Den nya undersökningen har gjorts i början av september innan krisen slagit till på allvar.

Det finns dock även positiva aspekter med de utländska företagens större närvaro på den svenska marknaden. Svenska företag gläds åt lägre arbetskraftskostnader, ökad tillgång på arbetskraft, lägre priser och en uppluckring av svenska regler.