Nyheter

Byggarna sågar regeringens vårpropp

Åtgärder för studentbostäder saknas. Satsningar på infrastruktur saknas. Regeringen kritiseras för den ekonomiska vårpropositionen från flera håll.

Under onsdagen presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition, som bland annat innehöll ett femte jobbskatteavdrag, sänkt restaurangmoms, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av brytpunkten för att betala statlig skatt.

Men flera organisationer efterlyser fler åtgärder. Studentbostadsföretagen, som är branschorganisation för ägare och förvaltare av studentbostäder, tycker att regeringen borde underlätta för byggande av fler studentbostäder. En ordentlig översyn och anpassning av byggreglerna och ett tydligare mandat till lärosätena att de får engagera sig i studentbostäder är vad organisationen efterfrågar.

Dessutom vill Studentbostadsföretagen att regeringen sänker beskattningen av studentbostäder. Sedan tidigare har regeringen lovat att tillsätta en utredning av fastighetstaxeringen. Det är Studentbostadsföretagen glada för, men de tycker att förändringen kommer att dröja för länge.

”När utredaren lägger fram sitt förslag hösten 2012 har det dock gått fyra år sedan förre bostadsministern började driva frågan. Frågan är hur mycket längre tid det ska behöva gå innan studentbostäder beskattas på samma sätt som övriga boendeformer”, skriver Studentbostadsföretagen i ett pressmeddelande.

Sveriges Byggindustrier, BI, tycker att det är positivt att regeringen satsar på att det ska vara lönsamt att arbeta, men saknar en långsiktig tillväxtstrategi.

— Jag skulle önska några fler handfasta förslag på satsningar inom till exempel infrastruktur, som på sikt kan höja Sveriges tillväxtpotential, säger nationalekonomen Johan Deremar i BI:s pressmeddelande.

Regeringen presenterade nyligen en satsning på 800 miljoner kronor på drift och underhåll av järnvägarna. Det tycker BI är i minsta laget, men bättre än inget:

— Om vi ska ha ett fungerande järnvägsnät året runt, i alla väderlekar, måste vi både rusta upp befintligt nät och bygga nya banor för att öka kapaciteten i järnvägsnätet, säger Ingemar Lagrell, regionchef på BI Syd, i pressmeddelandet.

BI saknar också förslag för att skapa en fungerande bostadsmarknad. Björn Wellhagen, BI:s expert på husbyggnadsfrågor, lyfter särskilt fram en effektivisering av plan- och bygglovsprocessen samt en friare hyressättning som angelägna åtgärder.

Företagarförbundet ger regeringen en trea på en femgradig betygskala för vårpropositionen. Organisationen är glad över den sänkta restaurangmomsen och skattelättnader för utgifter för forskning och utveckling. Men småföretagarna önskar sig framför allt en sänkt arbetsgivaravgift och därefter ett slopat sjuklöneansvar.

— Om de förslagen funnits med i budgeten, skulle det skapa jobb redan i eftermiddag, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen tycker att det är bekymmersamt att regeringen inte justerar den ekonomiska obalansen mellan boendeformerna.

— Miljonprogramsområdena står inför stora renoveringar. Och ett rotavdrag för hyresrätten skulle göra underverk där, säger Barnbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

Hon tycker också att det är märkligt att regeringen inte ser den tydliga kopplingen mellan tillgången på bostäder och den ekonomiska tillväxten.

Regeringen får också kritik i ett debattinlägg i Dagens Industri i dag, torsdag. Det är Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) som tillsammans med sju bygg- och bostadschefer skriver att bostadsbyggen i Stockholm i dagsläget försenas i genomsnitt ett år på grund av överklaganden. Skribenterna vill nu att staten minskar antalet instanser som byggprojekt kan överklagas till, och ser till att alla delar av rättsväsendet blir snabbare på att ge svar på överklaganden.

Den nya plan- och bygglagen var tänkt att rätta till systemfel i överklagandeprocessen. Men ”så som den nya lagstiftningen är utformad lär den inte lösa problemen,” skriver de åtta författarna.