Nyheter

Byggavfall ska bli energi

En ny förgasningsanläggning i Västerås ska omvandla byggavfall till kraftvärme. Mälarenergi står bakom bygget värt 2,4 miljarder kronor.

Mälarenergistyrelse har beslutat att ge klartecken till bygget av jätteanläggning som ska förgasa avfall för produktion av fjärrvärme och el.

— Vi hoppas att vi så snart som möjligt ska kunna få nödvändiga tillstånd så att bygget kan starta under nästkommande år, säger Kenneth Jönsson, vd för Mälarenergi.

Tack vare den nya anläggningen kan Mälarenergi fasa bort användningen av kol och torv. Enligt Kenneth Jönsson kommer företaget därmed att kunna minska sina koldioxidutsläpp med 380 000 ton.

Fördelen med att bygga en förgasningsanläggning istället för en konventionell förbränningsanläggning är främst ekonomisk. Förgasningsfabriken ska byggas i anslutning till Mälarenergis huvudsakligen biobränsleeldade kraftvärmeverk i Västerås, vilken är Sveriges största anläggning som producerar såväl el som värme. Bränslet i den nya anläggningen kommer främst att vara utsorterat bygg- och industriavfall.

Genom att förgasa materialet till energigaser kan dessa sedan ledas in i förbränningsanläggningen i det befintliga kraftvärmeverket och där omvandlas till värme och el. På så sätt slipper Mälarenergi bygga en helt ny förbränningsanläggning och sparar därmed uppskattningsvis en miljard kronor.

— Den här lösningen har använts på vissa ställen utomlands, bland annat i Lahti i Finland i anslutning till pappersindustrin där, säger Kenneth Jönsson, vd för Mälarenergi.

Den totala byggkostnaden kommer landa på 2,4 miljarder kronor, varav 500 miljoner går till att anpassa kraftvärmeverket så att det kan ta emot energigaserna från förgasningsanläggningen.

Mälarenergi har ansökt om omkring 50 miljoner kronor från Energimyndigheten för att utveckla delar av förgasningstekniken. Myndigheten ska under de närmsta månaderna fördela 875 miljoner kronor på ett antal utvalda utvecklingsprojekt inom miljöteknik. Hela 36 bolag har ansökt om sammanlagt 6,1 miljarder. Så det är inte säkert att Mälarenergi kommer att få de önskade pengarna. Men enligt Kenneth Jönsson är det inte avgörande för projektets framtid.

— Bygget kommer att bli av oavsett, det här är en strategisk satsning för oss, säger han.