Nyheter

Byggbaracker målas om för 200 000 kronor

De omtalade byggbarackerna ligger i vattnet mellan kajen och Riksdagshuset. Foto: Getty images.

Ett 50-tal byggbaracker har uppförts på pontoner utanför riksdagen. Nu ska de målas om eftersom de har ”fel” röd färg. Kostnaden för kalaset beräknas bli 200 000 kronor.  

Just nu utför Peab en om- och tillbyggnad av riksdagens ledamotshus i Stockholm. Arbetet beräknas vara klart i april 2021 och kosta 615 miljoner kronor.

För att kunna genomföra projektet har Peab uppfört ett 50-tal byggbaracker på pontoner på vattnet utanför området som ska byggas om. Men Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat att de måste målas om. Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor sticker den röda färgen för ut mycket från färgen på fasaderna i anslutning till byggarbetsplatsen.

– Vi bedömde, utifrån plan- och bygglagen, att en viss anpassning till omgivningen ska ställas på grund av läget. Bodarna är väl synliga på vattnet och påverkar därmed stadsbild och siktlinjer. Bodarnas placering berör ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Denna typ av anpassning är inte ovanlig som villkor när till exempel byggbodar placeras i kulturhistoriska miljöer, säger Henrik Brånstad, pressansvarig på Stockholms stadsbyggnadsnämnd i en skriftlig kommentar till Byggvärlden.

Bodarna kommer målas om två gånger eftersom de måste återställas när arbetet är slutfört. Varje ommålning beräknas kosta 100 000 kronor. Notan på 200 000 kronor hamnar till slut hos skattebetalarna eftersom det är riksdagsförvaltningen som beställt arbetet.

– I detta fall fick Peab redan i bygglovet de i fick i juni villkoret att bodarnas fasader skulle anpassas och färgas i liknande kulör som Riksdagens ledamothus. Det är däremot relativt vanligt att vi redan i bygglovet ställer krav på byggbodars utseende – just om de ska stå i en kulturhistorisk miljö i en längre period. Bedömningen görs från fall till fall utifrån de specifika förutsättningarna, säger Henrik Brånstad.

Av: Samuel Karlsson