Nyheter

Byggbolag förlikas efter renoveringstvist

Temarör i Stockholm och Einar Mattsson Byggnads förlikas i tingsrätten efter en tvist om fel som uppkom efter en generell upprustning i en flerbostadsbyggnad i Stockholm. Temarör i Stockholm ska nu betala 1.600.000 kronor till Einar Mattsson Byggnads, enligt domen.
Det rapporterar nyhetsbyrån Sirén.


Einar Mattsson Byggnads AB anlitades 2013 att som totalentreprenör utföra en generell upprustning av en flerbostadsbyggnad i Stockholm. Den generella upprustningen avsåg VVS-arbeten, bl.a. byte av stammar och installationer. 

Einar Mattsson anlitade Temarör i Stockholm AB som underentreprenör för VVS-arbetena. 

Ett funktionskrav för entreprenaden var att inomhustemperaturen skulle uppgå till minst 22 grader. Vid slutbesiktning noterades att funktionskravet inte uppfylldes i ett flertal lägenheter och att vissa lägenheter hade mycket höga rumstemperaturer. Temarör bestred ansvar för felen. Felen har avhjälpts. Ett annat fel som Einar Mattsson tar upp är att kallvattnet varit för varmt.  

 
Einar Mattsson Byggnads Aktiebolag begärde att Temarör i Stockholm AB skulle utge ersättning med 2,3 miljoner kronor jämte ränta för felen i värmesystem och ofrivillig uppvärmning av kallvatten.

Nu har istället parterna förlikats. ”Det finns inget som hindrar tingsrätten från att stadfästa förlikningen på sätt som parterna begärt”, står det i domen.