Byggbolag tvingas bygga energisnålt

Byggbolag tvingas bygga energisnålt
Göteborgs stad väntas anta ett nytt miljöprogram. Byggbolag ska tvingas bygga energisnålt på kommunal mark.

Nybyggda lägenheter får förbruka maximalt 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år, enligt Göteborgs stads förslag på nytt miljöprogram. Som jämförelse säger Boverkets byggregler att en bostad max får använda max 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Kraven innebär, om de antas, att energiförbrukningen måste halveras i 2 000 lägenheter per år. Läs hela artikeln på Miljörapporten.se.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör