Nyheter

Byggbranschen är för bögar

Byggbranschen är inte bara extremt mansdominerad, med 99 procent män bland hantverkarna. Den är också djupt heteronormativ. I dag, på internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, vill vi att alla företag ska fråga sig vad det beror på.    

Drygt 300 000 personer jobbar inom byggsektorn. Ändå kan Byggcheferna – Sveriges största förening för ledare inom samhällsbyggnad – inte nämna mer än ett fåtal öppna hbtq-personer i branschen. Hur kan det vara så?

En undersökning bland Byggchefernas medlemmar har visat att nästan varannan chef upplever fördomar mot homosexualitet i branschen. Lika många tror att företagen tappar kompetens på grund av en machokultur. Alla i ledande position måste därför tydligt visa vad som gäller.

RFSL strävar efter ett samhälle där hbtq-personer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. Byggcheferna strävar efter en byggbransch där alla är lika välkomna. Inte i första hand av välvilja, utan för att det faktiskt är helt nödvändigt.

Just nu, och under de kommande åren, bygger Sverige mer än någonsin. Samtidigt saknas personal på alla nivåer. Heterosexuella män med svenskklingande namn kan fixa mycket, men inte allt. Om våra byggen ska kunna fungera på ett säkert, hållbart och lönsamt sätt måste de locka fler som inte tillhör branschens norm. Fler kvinnor. Fler utlandsfödda. Fler bögar, flator och transpersoner.

Det positiva är att saker börjat hända. Sedan 2015 driver Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen, i samarbete med Byggnads, för att skapa en mer inkluderande byggbransch. Att klimatet har förbättrats ser vi ständigt tecken på.

Som när en kranförare i Kalix, Roland Andersson på byggfirman SA Englund, beslutar att hissa regnbågsflaggan över bygget (”alla ska ha samma rättigheter, så är det bara”, säger han till tidningen Byggnadsarbetaren). Eller som när RFSL kontaktas av ett bygg- och projektledningsbolag i Stockholm, Co-Pilot, som vill bli Sveriges första hbtq-certifierade byggföretag (”vi är bra på bygglogistik – nu lär vi oss att riva garderober och bygga inkluderande relationer”, skriver de på sin hemsida). Eller som när Matz Larsson i ledningsstaben på Byggnads, fackförbundet som frekvent annonserar i QX och har deltagit i Pride sedan 2006, konstaterar att de senaste årens insatser har gett resultat. ”Jag är själv öppet homosexuell”, säger han. ”Jag tror att många fler vågar vara sig själva i byggbranschen i dag.” 

Ingen är skyldig att skylta med sin läggning på jobbet. Lika lite ska någon behöva dölja sin personlighet. Vi önskar att Sveriges byggchefer gör det så enkelt som möjligt att komma ut, och att komma in, som homo-, bi- eller transperson i byggbranschen. Kontakta oss om du behöver råd, stöd eller vägledning.
 

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna

Sandra Ehne, ordförande för RFSL

DEBATTEN

Var är bögarna? Bland byggbranschens 300 000 män är heteronormen stark. På internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi önskar Byggcheferna och RFSL att garderoberna ska rivas.

DEBATTÖRERNA

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna (en branschförening inom Ledarna – Sveriges chefsorganisation)

Sandra Ehne, ordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)