Byggbranschen försämras kraftigt i Stockholm

Byggbranschen försämras kraftigt i Stockholm
Byggbranschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig nästan på en lika låg notering som när världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008.
Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län nu mattas av. Konjunkturindikatorn för länet går från 18 till 8 under årets andra kvartal. Byggbranschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig nästan på en lika låg notering som när världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008.

– Det är mycket oroande att byggbranschen sackar efter i Stockholm. Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och om takten på bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela länet.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.

– När byggkonjunkturen nu viker har regeringen ett gyllene tillfälle att föreslå kraftfulla infrastrukturinvesteringar i huvudstadsregionen. Främst behöver tunnelbanan till Nacka och Täby byggas ut och dessa projekt kräver statlig medfinansiering. Det är även dags att påbörja planering av Österleden och den kan finansieras och drivas privat, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:

• Stockholmskonjunkturen mattas av och växer i långsammare takt än tidigare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 18 till 8 under årets andra kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 11 till -1.

• Arbetsmarknaden förbättras något i Stockholmsregionen, vilket förväntas fortsätta under tredje kvartalet. Nya jobben väntas främst i tillverkningsindustrin och livsmedelshandeln.

• Tillverkningsindustrin, databranschen och livsmedelshandeln är de branscher som under kvartalet växer i snabbast takt i Stockholms län. Byggindustrin och handeln med motorfordon minskar istället kraftigt.

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Relaterade artiklar

Det Goda Projektet är igång
De senaste konkurserna i byggbranschen
75 aktörer i Göteborg i gemensam miljösatsning
Hållbarhet i bygg: Bäst i klassen – ändå sist på bollen