Nyheter

Byggbranschen hårt drabbad i Europa

Effekterna av coronapandemin gör att prognosen för 2020 revideras ned med mer än 12 procentenheter till en nedgång på 11,5 procent för EC-19 området. Karta: Getty Images

Den europeiska byggmarknaden kommer att drabbas hårt av coronakrisen – detta enligt de nya prognoserna som släpptes på den 89:e Euroconstruct konferensen i Stockholm den 12 juni.

Vi kommer att se en kraftig nedgång på den europeiska byggmarknaden i år, men en långsam återhämtning börjar redan nästa år. Redan innan Coronakrisen stagnerade dock tillväxten i byggmarknaden i spåren av en avmattande konjunktur. Att den pågående krisen kommer att ha en stor negativ påverkan på de nationella marknaderna är inte förvånande.

Däremot väntar sig Euroconstructs nationella experter att vi kommer att se en positiv tillväxt redan nästa år. Investeringarna i den totala byggmarknaden för de 19 Euroconstruct-länderna (EC-19) väntas minska med ungefär 50 miljarder euro fram till 2022 jämfört med 2019, detta trots att vändningen tros komma redan nästa år. Enligt den nya Euroconstruct prognosen väntas antalet arbetslösa inom EC-19 området öka med 5 miljoner personer detta år jämfört med 2019.

Under 2019 ökade investeringarna i den totala byggmarknaden för de 19 Euroconstruct-länderna (EC-19) med 2,9 procent jämfört med året innan och nådde därmed 1700 miljarder euro. Nybyggnation har varit den drivande delen av byggmarknaden under flera år och ökade med 3,9 procent förra året medan renoveringar ökade med 2 procent.

I den föregående Euroconstruct rapporten (november 2019) väntade man sig en årlig tillväxttakt på ungefär 1 procent framöver till följd av en avmattning i världsekonomin. Mycket har dock hänt sedan dess och effekterna av coronapandemin gör att prognosen för 2020 nu revideras ned med mer än 12 procentenheter till en nedgång på 11,5 procent för EC-19 området. Tappet under 2020 väntas därmed vara i samma storleksordning som den negativa utvecklingen till följd av finanskrisen 2009. Alla EC-19 länder, utom några få, förväntar sig en nedgång i investeringarna i de respektive nationella byggmarknaderna, där de största fallen väntas i Storbritannien (-33%) och Irland (-38%). I den andra änden av spektrumet finner vi Portugal och Polen som båda spår en positiv tillväxt under 2020 på ungefär 2 procent. Investeringarna i den totala byggmarknaden för de 19 Euroconstruct-länderna väntas öka med 6,3 procent under nästa år och 3,6 procent år 2022 – vilket gör att nivån år 2022 är i linje med den vi såg 2018.

Även om alla byggsegment påverkas negativt av coronapandemin är effekten olika stor för olika segment, där anläggning är den kategori som väntas påverkas minst inom EC-19 området (-7,2 % under 2020). Nybyggnation av bostäder och lokaler väntas minska med ungefär 12 procent detta år, men vänder upp år 2021 och fortsätter uppåt 2022.

Något som sticker ut i den här krisen är en ovanligt stor nedgång i renoveringsmarknaderna. Nedgången är betydligt större än under finanskrisen 2009 och beror främst på nedstängda byggarbetsplatser i flera Europeiska länder.

Osäkerheten framåt är fortsatt stor och utvecklingen bygger på ett scenario för ekonomin som ligger någonstans mellan ett V och ett U, alltså en förhållandevis positiv bedömning. Fortsatt är dock osäkerheten stor. Oavsett är det dock inte troligt att den Europeiska byggmarknaden genomgår ett liknande stålbad igen som efter finans- och skuldkrisen. Nivån är helt enkelt för låg och vi befinner oss inte i en byggbubbla på samma vi som innan finanskrisen.

Thomas Ekvall
Prognoschef

Prognoscentret