Byggbranschen kritiserar Uppsala kommun

Byggbranschen kritiserar Uppsala kommun
Byggvärldens Nyhetsbrev 2008-08-25
Byggbranschen i Uppland kritiserar Uppsala kommun för brister i arbetet med nya byggplaner och bygglov, skriver Upsala Nya Tidning. Byggföretagen efterlyser bättre samordning och befarar att tillväxten i kommunen hindras av brister i planprocessen.