Krönikor & Debatt

Byggbranschen möter en perfekt storm

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

2023 blir en stormig färd mellan inflationstoppar och konjunkturdalar. Samtidigt fortsätter våra medlemsföretag att skapa jobb, välfärd och framtidstro i hela landet. Det arbetet är viktigare än någonsin, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det blev ingen svart lucia för bygg-och anläggningsbranschen. Mark- och miljödomstolens besked den 13 december att Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite beviljas var ett nödvändigt beslut.

Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Inhemsk kalkbrytning en förutsättning för att klara bostadsbyggandet, underhålla järnvägen och driva på den gröna omställningen.

Cementkrisen har lärt oss att tillståndsprocesserna måste bli mer förutsebara och på ett bättre sätt än i dag väga lokala utmaningar mot globala utsläpp. Domen kan redan vara överklagad när du läser den här texten – men luciabeslutet innebär att kalkbrytningen i Slite kan fortsätta.

Bistra tider

Med det sagt står bygg- och anläggningsbranschen fortfarande inför bistra tider.

Stigande el-, material- och drivmedelspriser, svagare hushållsekonomier och höjda räntor skapar en osäkerhet som branschen inte upplevt på mycket länge. Bostadsbyggandet sjunker, sysselsättningen minskar och Byggföretagen går in i en avtalsrörelse där vi möter historiskt höga lönekrav från våra fackliga motparter.

2023 blir en stormig färd mellan inflationstoppar och konjunkturdalar. Samtidigt fortsätter våra medlemsföretag att skapa jobb, välfärd och framtidstro i hela landet. Det arbetet är viktigare än någonsin.

Sund konkurrens – en ödesfråga

Byggföretagen kommer under 2023 att fortsätta prioritera våra sedan tidigare etablerade fokusområden: Sund konkurrens, Attraktiva kollektivavtal, Säkerhet och Kompetensförsörjning.

Den sunda konkurrensen är en ödesfråga för hela branschen. Byggföretagens arbete med att styra affären mot de sunda, organiserade företagen med kollektivavtal kommer att intensifieras. Vi ställer oss också positiva till ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka den arbetslivskriminalitet som inte har i vår bransch att göra. Byggföretagen förutsätter att frågan kring sekretess löses – samt att vi kan få digital tillgång till uppgifter för en mer effektiv kontroll.

Bygg- och anläggningsbranschen brottas med att för många väljer att stå utanför våra kollektivavtal – och att för många köper tjänster av sådana företag. Detta skapar en grogrund för företag vars enda affärsidé är att kringgå lagar och bestämmelser genom dåliga villkor, dålig arbetsmiljö och dålig skattemoral. Därför är attraktiva kollektivavtal en förutsättning för att fler ska välja att bli medlemmar i fack- och arbetsgivarorganisationer.

Det är nu omställningen sker!

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Och stor påverkan kräver stort ansvar.

Det innebär att Byggföretagen från och med årsskiftet kommer att ha Klimatomställning som ett femte officiellt fokusområde. Riktlinjer för resurs- och avfallshantering, plattformar för återbruk av material, guider för hållbarhetsredovisning och dialoger om grön finansiering är konkreta exempel på hur Byggföretagens medlemsföretag tar steg för steg mot minskade utsläpp. Nu tar vi ytterligare ett steg i arbetet med att bygga Sverige på schyssta villkor.

/Catharina Elmsäter-Svärd,
vd för Byggföretagen