Nyheter

Byggbranschen okunnig värsting

Arbetsmiljön inom byggbranschen har stora brister. I en ny studie från Arbetsmiljöverket fick mer än hälften av de besökta byggarbetsplatserna anmärkningar.

Undersökningen från Arbetsmiljöverket visar att byggbranschen har stora brister i arbetsmiljökunskaper.

Totalt har myndigheten gjort 1 600 inspektioner inom flera yrkesområden. 320 av dessa gjordes på arbetsplatser inom bygg och anläggning. Vid 52 procent av fallen konstaterades bristande kunskaper, vilket ger byggbranschen en förstaplats på värstinglistan.

— En alltför stor andel av arbetsplatserna har inte kunskaper för att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Fortfarande finns många mindre företag som behöver stöd för att komma igång, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Totalt är det fyra branscher som fått ett jämförbart antal inspektioner:

Antal besök Andel med bristande kunskaper
Bygg och anläggning 320 52 proc
Transport 220 45 proc
Förskola/utbildning 260 42 proc
Vård och omsorg 250 42 proc

Besök inom övriga branscher särredovisas inte. Besöken är för få för att det ska vara möjligt att göra jämförelser med de uppräknande ovan.