Nyheter

Byggbranschen pilot <br/> för hälsodatabas

En återkommande ögonblicksbild av hälsotillståndet hos alla Sveriges yrkesarbetande. Det är visionen. Det första steget är att några hundra byggnadsarbetare blir piloter. De får rapportera hälsoproblem kopplade till jobbet i ett webbformulär som är intell

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Afa och byggbranschen står för kostnaderna.

Till en början kommer cirka 100 byggarbetare att erbjudas att fylla i hälsoformuläret i samband med besök i företagshälsovården eller där de föredrar att slå sig ner vid en dator. Beroende på vilka svar de lämnar, ger programmet råd. Det är även mottagligt för synpunkter och idéer.

Afa kommer att vara registerhållare.

Det är frivilligt för var och en att använda formuläret och den som väljer att göra det kan också bestämma huruvida uppgifterna får sparas ihop med personnummer. På sikt kan insamlade data användas för forskning.

— Uppgifterna kan lämnas ut för forskningsändamål men bara efter särskilt tillstånd och med alla berörda myndigheters godkännande, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Han visar stor entusiasm för projektet.

— På sikt kan det omfatta 270 000 personer i byggbranschen och metall- och gruvindustrin vill också vara med. Systemet har inga inbyggda begränsningar till någon speciell bransch. Om det även används allmänt i företagshälsovården kan det ge en bild av hälsotillståndet i hela landet. Det är statistik som inte finns idag. Men det kan ta tid och kräva lagändringar.