Nyheter

Byggbranschen sågar Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen räcker inte till. Byggbranschen är kritisk i ny undersökning.

Arbetsförmedlingen står inte högt i kurs i byggbranschen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

51 procent av byggindustrin och endast 38 procent av företagen inom VVS- branschen tycker att Arbetsförmedlingen är bra eller mycket bra på att förmedla jobb. Det är under snittet för alla branscher, som ligger på 64 procent.

— Byggbranschen har en tradition av att rekrytera via sina kontakter mer än via oss. Min erfarenhet är att ett avstånd till arbetsförmedlingen också gör att man blir mer negativ, säger Eeva Vestlund, avdelningschef för Bransch på Arbetsförmedlingen.

Finns det omständigheter som gör det svårare för er att förmedla jobb inom byggbranschen?
— Nej, det tycker jag inte. Det handlar om att vi måste samarbeta mer än i dag. Vad vi kan garantera är arbetssökare som har kompetens. Sedan kan vi bli bättre på att ha en tätare kontakt med arbetsgivarna.

Hanna Andersson, ekonomi- och personalchef på byggföretaget MVB anser dock att Arbetsförmedlingen inte är till någon nytta.
— De kan helt enkelt inte erbjuda vad vi behöver, till exempel platschefer och arbetsledare med erfarenhet. Kunde de erbjuda det så skulle vi gärna samarbeta med Arbetsförmedlingen, säger hon.

Hur rekryterar ni?
— Genom kontakter och rekommendationer från anställda.

Enkäten om rekrytering

I Rekryteringsenkäten 2008 har drygt 7 000 företaginom olika branscher har fått svara på frågor om rekrytering. Svarsfrekvensen var 54,6 procent.