Nyheter

Byggchefer tror inte på någon vändning 2024

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

En stor undersökning av Byggcheferna visar att byggkrisen slår hårt mot verksamheterna med uppsägningar och oro inför framtiden.
– Krisen slår kraftfullare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Byggcheferna har tagit pulsen på 3 300 chefer inom bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet. Undersökningen gjordes under november och december och visar bland annat att byggkrisen har slagit väsentligt mycket mer inom bygg än övrig samhällsbyggnad, och i synnerhet i södra Sverige.

Fler uppsägningar

Antalet hittills genomförda uppsägningar är betydligt fler än cheferna rapporterade var planerade i våras. Ett halvår senare har siffran 19 procent planerade uppsägningar växt till 43 procent genomförda.

– Den stora skillnaden mellan vårens prognos och höstens utfall är ett tecken på att krisen slår kraftfullare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser. Det är många som drabbas hårt just nu, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Värst för bygg

Undersökningen, som gjorts av Novus, visar att krisen hittills har slagit till med full kraft i bygg medan anläggnings- och infrastrukturbranscherna drabbats minst. Inom infrastruktur menar nära var femte chef att branschen inte är i kris. I installationsbranschen tycks krismedvetenheten ha ökat under hösten. Trots att väsentligt färre medarbetare inom installation har sagts upp är oron för kommande uppsägningar relativt stor.

– Vår pulsmätning indikerar att byggkrisen inte nått botten och ingen vändning är trolig under 2024. Krisen har hittills handlat om bygg men framöver kommer den nu även drabba de andra delarna av samhällsbyggnad, framför allt andra ledets underentreprenörer, installationssidan och tekniska konsulter, säger Jeanet Corvinius.

Resultatet är i korthet:

  • Drygt fyra av tio chefer (43 procent) uppger att deras verksamhet har sagt upp folk som följd av krisen i branschen. I Bygg svarar 6 av 10 chefer att anställda har fått gå.
  • I syd svarar nära 6 av 10 att anställda har fått gå medan det i Norrland gäller 3 av 10.
  • Nära varannan chef (48 %) är orolig för fortsatta uppsägningar. I Bygg är 6 av 10 oroliga att fler kommer att få gå.
  • I Sydsverige har cheferna mest oro över fortsatta uppsägningar.
  • De flesta (47 %) menar att en vändning ligger mer än ett år bort.
  • Enligt 7 % av cheferna råder inte kris just nu. I Bygg är samma siffra 2 % och i Infrastruktur 19 %.