Nyheter

Byggcheferna: Klimatledarskapet i byggsektorn brister

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Byggchefer saknar förutsättningar att ta ansvar för den nödvändiga omställningen till ett hållbart byggande. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

Rapporten, som bygger på anonyma intervjuer med drygt 1 700 chefer, visar bland annat att runt hälften saknar utbildning i hållbarhet. Knappt hälften av cheferna tycker att de i hög grad eller i ganska hög grad kan leva upp till verksamhetens övergripande löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare, media med flera. Hälften uppger också att de saknar förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

”Chefer är nyckelpersoner”

– Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete; förändring sker inte av sig själv. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Rapportens slutsatser har diskuterats med en grupp ledande branschprofiler och vd:ar från bygg och fastighet som enats om ett antal åtgärder som krävs för att sektorn ska klara sina mål:

  • Utveckla bättre stöd till chefer på alla nivåer.
  • Utveckla branschgemensamma enkelt mätbara och konkreta mål för hållbarhet.
  • Våga prioritera de fyra ekologiska hållbarhetsmål som är mest relevanta för sektorn (avfall, material, bränsle och energi).

– Hållbarhet får aldrig vara en fråga där vi konkurrerar. Vi måste samarbeta betydligt mer så att vi kan mäta på samma sätt och styra mot ett fåtal gemensamma mål, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, som är en av de som deltagit i diskussionen och i arbetet med rapporten. Det är ett av flera sätt att förbättra chefsstödet och få kraft i klimatledarskapet.

Om rapporten:

Rapporten bygger på webbintervjuer genomförda i september–oktober 2022 av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Antal intervjuer är 1 725 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 12 procent. Profilen på de som har besvarat undersökningen stämmer väl överens med profilen för branschen och Byggchefernas medlemmar.

Svensk Byggtjänst har varit delaktig i formuleringen av frågor och analys av svaren. Därefter har Byggcheferna bjudit in representanter för bygg- och fastighetssektorn för att diskutera och bidra till rapportens åtgärdsförslag. De är Magnus Persson, vd Skanska Sverige, Åsa Lindell, nationell projektledare klimat Byggföretagen, Mick Salonen, vd Zengun, Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, Joakim Henriksson, vd Obos Sverige och Dalia Ramzi, vd för Sh bygg.