Nyheter

Byggde för svaga balkongräcken

Husbygget i Bromma hade så underdimensionerade balkonger att räckena riskerade att lossna. Nu har balkongbyggaren Alnova uteslutits ur sin branschförening. Men Alnovas ledning menar att det handlar om svartmålning av företaget från konkurrenter.

Balkongraset i Skellefteå i slutet av maj där en person avled och en skadades allvarligt satte fokus på konstruktion och underhåll av balkonger. Röster höjdes för krav på balkonginspektioner.

Samtidigt får Byggvärlden tips om att en av Sveriges etablerade balkongbyggare, Alnova Balkongsystem, uteslutits ur sin branschförening efter att i flera fall ha byggt underdimensionerade balkonger.

Michael Wickell, ordförande i Svenska Balkongföreningen, bekräftar att ett företag uteslutits.
— Vi ställer höga krav på våra medlemsföretag. Det handlar bland annat om att balkongerna ska vara rätt dimensionerade och att konstruktionen ska ske på ett säkert sätt. I det här fallet fick vi en anmälan om ett nyproducerat hus där företaget konstruerat inglasade balkonger som inte såg ut att vara korrekt utförda, säger han.

En oberoende expert kopplades in för att granska byggprojektet, ett nyproducerat NCC-hus i Bromma. Granskningen visade enligt Balkongföreningen allvarliga brister.

— Bristerna var av den digniteten att en olycka lätt hade kunnat inträffa. Det fanns uppenbar risk för ras. Vi kan förstås inte acceptera att det finns risk för personskador, säger Michael Wickell.

Bo Persson, styrelseordförande i Alnova, tillbakavisar kritiken med att det inte handlar om något generellt problem utan felberäkningar i enstaka projekt, som det i Bromma.

— Vi fick beräkningar från konstruktören vi anlitade som sedan visade sig vara lite felaktiga. Vi tog kontakt med NCC och informerade om vad som skett och upprättade en åtgärdsplan. Det har åtgärdats, säger Bo Persson.

Fler av företagets byggprojekt granskades av oberoende expertis. Bo Persson på Alnova uppger att åtta projekt granskades och att tre av dem fick anmärkningar. Anmärkningarna säger han gällde smärre problem med beräkningar.

Det stämmer inte, enligt Michael Wickell på Balkongföreningen.

— Det som rapporterats till oss är att oberoende experter kommit fram till att det var graverande brister i samtliga de granskade projekten, säger han.

Sven Retelius på WSP Örebro är den oberoende expert som genomfört granskningen.

— Visst var det problem med projekten. Alla fick någon form av anmärkning, av olika grad. Det fanns enligt min åsikt även några fall där räckesinfästningarna var underdimensionerade, säger han.

Bo Persson på Alnova anser att WSP:s expert räknat fel och att uppgifterna som lämnats till Byggvärlden handlar om svartmålning av Alnova från konkurrerande balkongbyggare.

— Vi har lämnat in tekniska beräkningar på åtta projekt. De genomfördes under den period vi inte hade en egen konstruktör utan anlitade ett företag, som vi inte längre anlitar. Nu har vi en konstruktör anställd hos oss, säger Bo Persson.

Fakta / Krav på inspektioner efter balkongras

Balkongen på tredje våningen på ett hyreshus i Skellefteå lossnade från fästet och två män i 30-årsåldern föll handlöst mot marken. En av dem skadades så svårt att han avled på platsen, medan den andra fördes svårt skadad till sjukhus.

Olyckan i slutet av maj rönte stor uppmärksamhet och röster höjdes för att krav på balkonginspektioner borde införas.

Polisutredning pågår om vad som kan ha orsakat olyckan, men experter som sett bilder på brottytan vid balkongens fäste anser att det kan ha berott på bristfälligt underhåll.

Fakta / Svenska Balkongföreningen

Svenska Balkongföreningen har de tolv största balkongbyggarna i Sverige och i Norge som sina medlemmar.

Föreningen är remissinstans till Boverket bland annat i fråga om byggregler och har även tagit fram tekniska manualer för balkongbyggen utifrån gällande regelverk.

Ordföranden Michael Wickell ställer sig positiv till förslaget om krav på återkommande inspektioner av balkonger. I dagsläget finns inga tvingande regler om balkonginspektioner i byggnormerna, men däremot råd om inspektion av synliga detaljer efter 50 år och dolda konstruktioner efter 100 år.