Nyheter

Byggdialog etablerar sig i södra Sverige

Michael Sundhäll, vd på ByggDialog. Bild: Byggdialog

Byggdialog blir totalentreprenör för byggnation av en skola, en idrottshall samt om- och tillbyggnad av en befintlig skola. Den totala projektkostnaden uppskattas till närmare 500 miljoner kronor.

Projektet kommer att utföras i etapper under en femårsperiod och ska genomföras i strategisk partnering. Först ut är idrottshallen. Uppdraget kan också komma att omfatta infrastruktur-projekt som gator, gång- och cykelvägar samt ledningsförläggning. Projektet innebär att Byggdialog etablerar sig i södra Sverige.  

– Värnamo är en ny geografi för oss och därför känns det extra roligt att vi fått chansen och förtroendet att samarbeta med Värnamo kommun. Vi ser fram emot ett långsiktigt och hållbart samarbete där vi kan skapa synergieffekter mellan projekten och bidra till ett större mervärde för kommunen, säger Michael Sundhäll, vd på ByggDialog.