Nyheter

Byggen stoppas efter protester

Planerna har varit långt framskridna och mångmiljonbelopp nedplöjda i projekten. Men politikerna har böjt sig för opinionen, skriver Upsala Nya tidning.<br/> – Jag har aldrig varit med om något liknande. En förklaring är att det är valår, säger bygg

NCC står bakom ett projekt med 250 lägenheter i Seminarieparken i Uppsala. Byggbolaget hade betalat 140 miljoner kronor för tomten och lagt tid och pengar på projektutveckling.
Men i Uppsala väcktes en folklig opinion emot byggprojektet. Kommunstyrelsen beslöt då att stoppa förslaget.
Likadant gick det för de 250 villorna i Marielund öster om Uppsala.

Protester från boende

I september lades projektet på is och alliansen sprack efter protester från boende i området.
Moderaterna betecknar Seminariet och Marielund som unika ärenden.
– Att politikerna svängt så här långt fram i processen har jag inte varit med om under mina 27 år i byggnadsnämnden, säger Liv Hahne till UNT.
Kommunstyrelseledamöterna nekar till att det skulle röra sig om röstfjäsk.
– Det pågick en diskussion i partiet och dessutom uppstod en stark opinion, förklarar Alberto Cortés (FP).

— Att det är valår har inte spelat någon roll alls.