Nyheter

Bygger 200 bostäder på ny ö i Köpenhamn


Byggkoncernen NCC har erhållit en order värd motsvarande över 1,5 miljarder svenska kronor för att bygga 233 bostäder och parkeringshus på en nyanlagd ö i Köpenhamns nordhamn. 

NCC får en order värd över 1,5 miljarder SEK för att bygga 233 bostäder och parkeringshus på en ny ö, Kronløbsøen, i Köpenhamns Nordhavn. Bakom projektet med en total yta om 63.600 kvadratmeter står By & Havn, Pension Danmark och Nordkranen. 

Kronløbsøen blir en nyanlagd ö med ett attraktivt läge i Indre Nordhavn mellan Sundkaj och Fortkaj, som båda är under utveckling. De 233 bostäderna kommer att fördelas på sex våningar ovanpå ett parkeringshus, som i sin tur består av fyra våningar belägna under vattenytan. Den nya ön får förbindelser i form av tre broar och en tunnel.

NCC är totalentreprenör för projektet som påbörjas i sommar och väntas stå klart i slutet av 2023. 

Projektet är ritat av Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe samt ritkontoret STED, som ansvarar för landskapsarkitekturen. 

Ordern om totalt över 1,5 miljarder SEK registreras i det andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Nordics.