Nyheter

Bygger 500 bostäder i Hallunda Gård

Hallunda Gate. Illustration: Arkitema Architects

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun godkände den 13 februari ett ramavtal för exploateringsprojektet kring Hallunda Gård.
Arkitema och Titania utvecklar området med 500 bostäder nära både Mälaren och tunnelbanan.

Hallunda gård är en välbevarad 1700-talsherrgård i ett kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. Projektet omfattar omkring 500 bostäder som upplåts i som bostadsrätter och äganderätter. Bostäderna byggs i lågskaliga stadskvarter, stadsradhus och naturnära radhus. 

 
– Det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg i processen. Det finns enorma kvaliteter i området kring Hallunda Gård. Gårdens rika kulturhistoria, närheten till Mälaren och områdets naturmiljöer är något vi vill tillgängliggöra. Det gäller både för dem som flyttar hit och för alla som redan bor i området, säger Wojciech Wondell, projektchef för Hallunda Gård på Titania, i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar även en ny förskola och ett nytt äldreboende. Detaljplanen ska pröva möjligheten till verksamhetslokaler i husen närmast Tomtbergavägen som byggs om till en stadsgata. 

Samråd för detaljplanen som gäller fastigheterna Hallunda 4:20 och delar av 4:34 är planerad till hösten 2018 med antagande under 2019. Förväntad byggstart är 2021.

– Det finns en outnyttjad potential i området som vi verkligen tror på. Hallunda har inte förändrats särskilt mycket sedan miljonprogrammet, det är spännande att få vara en del av Botkyrkas utveckling, säger Wojciech Wondell.

Titania samarbetar med arkitektbyrån Arkitema i projektet. Arkitema har även ritat Tingstorget som uppförs i Alby.

Titania är ett Stockholmsbaserat bygg- och installationsföretag som utför allt från nyproduktion, ombyggnation och fastighetsförvaltning till totalentreprenader och stambyten. 

Arkitema Architects bildades i danska Århus 1969.  Har idag 500 medarbetare, och kontor i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö.

FAKTA
Adress: Hallunda Gårdsväg, Botkyrka.
År: byggstart 2021
Omfattning: 90 000 m² BTA
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban