Nyheter

Bygger 750 meter bullerskärm

Här utmed E22 i Kalmar ska 100 nya bostäder byggas. Bilden visar området där skärmen skall byggas, från den rödmarkerade pinnen till vänster och helt bort till bron som skymtas i bakgrunden. Foto: Hammerglass.

 Området Djurängen som ligger intill E-22 i Kalmar skall bebyggas med bostäder.
Men först måste en 750 meter lång bullerskärm resas.
–  Genom att kommunen nu bygger och bekostar skärmen så får vi över 100 nya bostäder i ett område som tidigare legat oanvänt, säger Anders Berg, projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun. 

E-22 har hastighetsgräns på 110 km/h och för att kunna utnyttja markområdet så nära motorvägen krävs uppförande av en drygt fem meter hög bullerskärm cirka elva meter från E22. 

NCC har fått uppdraget att bygga en betongmur som skärmen skall stå på, Hammerglass AB bygger själva bullerskärmen. Respektive projekt är separata generalentreprenader om ungefär 10 miljoner kronor vardera. 

Kommunen har varit tydlig med att skärmen på bästa sätt skall smälta in i terrängen. Den skall vara genomskinlig, men måste ha ett naturnära mönster i stiliserade löv, så att inte fåglarna skall flyga in i den. Istället för att trappa skivorna när marken lutar, skall skärmen parallelltrapetskapas för att följa terrängen – varje skiva mäts individuellt och snedkapas i topp och botten. Vidare skall skärmen vara okrossbar och vara lätt att rengöra för graffiti eller från smuts från vägen.  

Anders Berg är projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun och är ansvarig för projektet.  

– De boende på östra sidan Djurängsvägen har under många år efterlyst en bullerskyddsåtgärd längs E-22:an. Problemet har varit att bullernivåerna legat strax under rekommenderade gränsvärden, varför Trafikverket inte önskat bekosta skärmen, säger han i ett pressmeddelande. 

– Genom att kommunen nu bygger och bekostar skärmen så får vi över 100 nya bostäder i ett område som tidigare legat oanvänt, samtidigt som bullret åtgärdas för den intilliggande befintliga bebyggelsen. 

Ulf Bergström är affärsområdeschef för Hammerglass Infrastruktur och är ansvarig för projektet från Hammerglass AB.  

– Vi ser verkligen fram emot att komma igång med arbetet. Då området egentligen är gammal sjöbotten så krävs omfattande pålning innan NCC skall sätta muren, vilket kommer att ta lite tid att utföra. Men vi räknar med att vara igång i maj och skall avsluta bygget av den 750 meter långa skärmen under augusti månad, säger han. 

Hammerglass är en specialbelagd polykarbonat, 300 gånger starkare än glas. Skivorna används även i busskurer och i stationsbyggen vid järnväg, där kostnaden för glaskross är extra kännbara. Produktutveckling och produktion ligger i Förslöv.