Nyheter

Bygger amerikansk bro

Skanska har tecknat kontrakt med New York State Department of Transportation om att designa och bygga nya Kosciuszko Bridge.

Bron förbinder stadsdelarna Brooklyn och Queens i New York.

Projektets totala värde är 555 miljoner dollar. Skanskas andel på 45 procent motsvarar cirka 250 miljoner dollar, runt 1,6 miljarder kronor.

Det svenska byggföretaget leder ett joint venture med Kiewit och ECCO III Enterprises.

Skanska ska designa och bygga de östliga delarna av bron. Skanska utför även rivningsarbeten på den nuvarande bron liksom byggnader på den mark där de nya delarna ska byggas. Projektet omfattar även uppbyggnad av gator som kommer att påverkas av rivnings- och byggarbetena, att flytta ledningar och bygga nya avloppsystem på de berörda gatorna liksom ett dagvatten-system för bron.

Bygget har påbörjats och beräknas vara avslutat till början av 2018.