Nyheter

Bygger bort sexhandeln

Mikael Fjällglim och Peder Wahlgren. Foto: Charlotte Simonson.

Rosenlunds skamfilade rykte kan vara på väg bort. I Göteborg går stad och fastighetsägare hand i hand för att skapa en attraktiv gata bortom sexhandeln.

– Syftet är att göra det lite mänskligare och trevligare, säger Peder Wahlgren, affärsområdeschef på Wallenstam.

Rosenlund. Namnet är för göteborgare intimt sammankopplat med prostitution. I decennier har Rosenlundsgatan hyst sexhandel i skydd av mörka arkader, när kontoren stängt för dagen.

– Redan klockan fem på eftermiddagen började sexhandeln. Det var inte så kul att som tjej komma ut från jobbet och mötas av sexköpare. Kvällstid här fanns inget annat liv, säger Mikael Fjällglim på Development Partner.

Han är byggherreombud för Livbolaget SEB, som äger Rosenlundsgatan 4, och står nu i en bitande vind framför de kontorsfastigheter som dominerar gatan. I ryggen har han ”Feskekörka” – en saluhall för havets läckerheter och en turistmagnet. Strax nedanför glittrar vattnet i kanalen.

Rosenlund är ingen bakgata i Göteborgs ytterkanter. Den är centralt belägen mellan Järntorget, med dess närhet till Linnégatan och Haga, och Kungsgatan som leder ner till city. Här är kajstråk och södersol.

Den outnyttjade potentialen, i kombination med dåligt rykte, gjorde att Göteborgs stad år 2012 drog igång ett treårigt projekt tillsammans med fastighetsägare för att skapa en tryggare miljö där människor vill mötas.

– Vi vill att göteborgarna ska återerövra området, att de ska hitta hit och se det som ett område för dem, säger Ulrika Barkman, projektledare på Göteborgs stad.

In på förvandlingens sista år har mycket hänt. Stensättning har ersatt asfalt, belysningen förbättrats och nya cykelparkeringar tillkommit. Vid kajen står solstolar redo för sommaren.

Sexhandeln är inte borta från området, men den har flyttat från Rosenlundsgatan till intilliggande kvarter. Det är delvis fastighetsägarnas förtjänst, eftersom de har byggt bort förutsättningarna för prostitution.

De arkader som ursprungligen utgjort väderskydd, och som underlättat för ljusskygg verksamhet, är numera inbyggda. Efter ett drygt års arbete syns mycket glas i fasaden och utökad lokalyta i gatuplan.

– Syftet är att göra det lite mänskligare och trevligare. Det viktigaste är att skapa social kontroll, så att området blir mindre intressant för torskarna, säger Peder Wahlgren, affärsområdeschef på Wallenstam.

Han har slutit upp med Mikael Fjällglim utanför sitt bolags fastighet Rosenlundsgatan 8. Peders engagemang för satsningen är långt ifrån sval.

För honom, liksom för Mikael Fjällglim, är projektet en del av en långsiktig vision. Peder räcker fram en karta och inne på gatans café pekar de ut sina mål och drömmar för ett område som sträcker sig ner mot hamnen och till andra sidan älven. Båtliv i kanalen, fler bostäder och blandade verksamheter står på önskelistan.

– Det som är kul med detta är att det främjar pulsen inne i stan, så att det inte bara blir stora shoppingcentra utanför stan som drar, säger Mikael Fjällglim.

– Det gäller att behålla stadens attraktivitet. Det är i stan man ska bo, det är det som är framtiden, säger Peder Wahlgren.

Att få in bostäder på Rosenlundsgatan är en del i strävan efter ”blandstaden.” Just nu pågår en process för att kunna bygga till takvåningar på befintliga fastigheter, som i dag bara får rymma kontor. Det skulle ge viktiga intäkter – och snyggare tak, tillägger Mikael Fjällglim.

– Det var ett krav från vår sida i projektet och stadsbyggnadskontoret är otroligt positiva, säger han.

Det finns också långtgående planer på en bro, som ska förbinda Hagasidan av kanalen med Rosenlund, strax utanför Feskekörka. Den ska fastighetsägarna betala, en finansiering som blivit något av en tradition i Göteborg.

Sammantaget satsar förstås fastighetsägare enorma belopp, men Peder och Mikael är eniga om att det är väl investerade pengar. Att arkaderna byggts in har gett mer uthyrningsbar yta, vilken finansierar en del av satsningen.

Men det har varit ett tufft år för butiks- och restaurangägare. Gatan har varit en byggarbetsplats, vilket påverkat handeln negativt, och utökad butiksyta innebär också högre hyra. Men på sikt tror Peder Wahlgren att alla gynnas.

– Ingen här förutom fastighetsförvaltare var nog positiv i början, men nu tror jag att alla är det. Vi tror att vi har fått bort kriminaliteten från området. Det är inte vårt ansvar, men det som är bra för samhället är bra för fastighetsägaren, säger han.

Nu pågår arbetet för att få in kvällsöppna verksamheter i husen, för att locka folk utanför kontorstid. Till Rosenlundsgatan 4 kom den första kvällsöppna restaurangen i fjol. Wallenstams fastighet hade en hel del tomma lokaler, tills ICA hyrde in sig på 1 800 kvadratmeter. En ny lunch- och kvällsöppen restaurang har också just öppnat.

Utmaningen är att hyra ut till rätt verksamhet, menar Peder Wahlgren.

– Tusen kvadratmeter ska nu hyras ut till något spännande. Kanske blir det ett gym, eller en boule- eller bowlinghall.

”Ett blomstrande Rosenlund”

Rosenlundsområdet ligger centralt i Göteborg, nära Kungsgatan och Järntorget.

Projektet ”Ett blomstrande Rosenlund” (2012–2014) drivs av Trygg, vacker, stad, en samverkansorganisation inom Göteborgs stad, som arbetar med utveckling av den fysiska stadsmiljön. Projektet delfinansieras till 40 % av EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Flera fastighetsägare och förvaltare är inblandade. Förutom Wallenstam AB och Gamla livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv/DP även Newsec/Alecta, Stena Fastigheter och Higab. Även organisationen Innerstaden Göteborg deltar.