Nyheter

Bygger bostäder åt LKF i Lund

I Kv. Ornitologen i Lund ska Serneke bland annat bygga 129 lägenheter. Foto: Serneke

Serneke har undertecknat totalentreprenadavtal med Lunds kommunala bostadsbolag LKF om att utveckla ett nytt stadsdelscentrum på Örnvägen i Lund med 129 lägenheter. Ordervärdet uppgår till cirka 390 miljoner kronor.

Första steget i entreprenaden är att riva det nuvarande parkeringshuset och servicebyggnaden i östra delen av området Lövsångaren 5, beläget på Väster i Lund och uppfört 1978. På området uppförs i stället 129 nya bostäder med 1–6 rum och kök, två mindre kontor, en restaurang, en livsmedelsbutik om totalt cirka 14 000 kvadratmeter och ett underjordiskt garage på cirka 6 000 kvadratmeter.

”Har en klar plan”

– Vi är mycket glada för uppdraget Kv. Ornitologen där vi ska utveckla ett helt nytt stadsdelscentrum åt LKF. Projektet är beläget mellan omkringliggande fastigheter och det nya underjordiska garaget täcker större delar av tomten. Vi har en klar plan kring genomförandet och ser fram emot att få starta arbetet, säger arbetschef Anders Gullberg.

– Trots det ekonomiska läge som vi upplever idag i samhället, är vi glada att LKF har en stabil grund som gör det möjligt för oss att kunna fortsätta att utveckla nya och bättre hem i Lund, säger Fredrik Millertsson, vd för LKF.

På Ornitologen kommer bland annat teglet från rivningen att tas om hand och rensas för att återanvändas i projektet och i andra byggen. Solceller installeras på taken och regnvatten kommer samlas in för bevattning av grönskan på innergården. Vidare kommer den överskottsvärme som avges från kyl- och frysrum i livsmedelsbutiken att återanvändas för uppvärmning i byggnaderna. 

Byggstart i höst

Bostäderna ska också innehålla lösningar som gör det möjligt för hyresgästerna att enkelt kunna välja att leva mer hållbart. I mobilitetshuset har hyresgästerna bland annat tillgång till en elbils-pool där månadsavgiften ingår i hyran de första fem åren. Det kommer också att finnas en cykelpool och ett cykelkök där hyresgästerna kan låna verktyg för att serva och reparera sin egen cykel.

Projekteringen av projektet startar i mars och beräknad byggstart sker under hösten 2023. Planerat färdigställande sker i april 2026.