Nyheter

Bygger bostäder i slottsmiljö

Precis intill Mälaren, i vacker anrik slotts- och bruksmiljö från 1600-talet tar det nya området Steninge Slottsby form.

I området omkring Steninge slott i Sigtuna byggs just nu 650 nya bostäder där man lagt ner sex års planering på hur området ska se ut.
Resultatet kommer att bli ett ”modernt Bullerbyn” där husets färger, trädgårdarnas växter och stenar och den kuperade marken ska skapa en tidstypisk atmosfär och inge känslan av att man bor på landet, fastän det bara är tio minuter till Arlanda.

Gelba Fastigheter AB, som ägs av Per och Åsa Taube, förvärvade Steninge Slott AB 2008 där slottet med tillhörande 380 hektar mark, en marina och en stor stenladugård och en loge ingick. Steninge Slottsby ligger i en historisk kulturmiljö, vilket har bidragit till att vägen fram till en godkänd detaljplan har varit lång. Sedan januari 2015 finns en godkänd detaljplan och sedan dess har över 60 procent av marken i den ca 80 hektar stora slottsbyn sålts till olika byggherrar.

Paret själva bor av och till på slottet och det hyrs även ut till olika event och möten.
– Både Per och jag blev förälskade i platsen när vi kom hit och vi vill att Steninge slottsby ska vara en plats att bo på och en plats för umgänge och fritidsaktiviteter.

Från själva slottsbyggnaden, som ligger precis vid Mälaren går en liten grusgata upp till den stora stenladugården.
Där bedrivs idag en restaurang, trädgårdsbutik och café och det är i området bakom och på sidan om den byggnaden som det första ”tunet” ska bebyggas.
– Vi har delat upp marken i elva tun och mellan varje tun kommer det att ges plats för större växter och träd för att man ska få en känsla av att bo i en mindre by, förklarar projektledaren Marika Khodr.

Hon berättar att det tagits fram speciella färgkulörer till husen som kommer att byggas i engelsk stil för att byn ska knyta an till slottet både utseendemässigt och i sin skala.
– Vi har hämtat näring från slottet och miljön när vi har planerat. När vi säljer mark till byggherrarna så köper de ett hus i en speciell tensinsk färg och vi bestämmer lutningen på taket och vilka växter som ska planteras. Vi har tittat både på vilka växter som har funnits planterade här och vilka som har växt fritt. Det här är en långtgående designidé där inget lämnats åt slumpen, fortsätter Marika Khodr.

Bostadsområdet ska attrahera människor som söker en annan livsstil än den inne i staden.
Per Taube tror att det är exklusivitet, närhet till naturen och att det är smidigt att ta sig till jobbet som är något som ligger högt på mångas önskelista.
– Om man hade frågat mig för trettio år sedan vad min högsta önskan var så skulle jag svarat: en lyxig villa med en Porsche och en Range Rover framför. Men nu tror jag att många unga ser något helt annat som lyx, inte det materiella. Nu vill man se sin bostad med nysnö och barnens skidor uppställda framför. Bilägandet är inte det centrala utan man kan istället hyra en elbil per timme eller ta bussen. Här kommer det dessutom att finnas upplysta löparspår, en ridanläggning och en marina finns redan.

Sammanlagt kommer det att byggas 650 bostäder, både villor och bostadsrätter i form av både lägenheter och radhus. Det kommer dessutom att byggas en skola mitt i byn, integrerat med ett äldreboende.
– Vi tror på att bygga ihop äldreboende och skola, det är ett steg framåt. Varje tun kommer att ha en gemensam grillplats och mötesplats.

Just nu ser man mest grus, åkrar, traktorer och lastbilar på området.
– Byn finns inte ännu men det första tunet kommer att vara inflyttningsklart under 2018, som det ser ut nu i den här takten. Man fyller då på tun efter tun, så när ett är klart så fyller vi på med nästa.

 

 

Kortfakta om Steninge Slottsby:

Totalt kommer 650 bostäder byggas vid Steninge Slottsby varav 500 småhus och 150 lägenheter. 

De första invånarna flyttar in under 2018.

Steninge Slottsby ligger cirka 30 minuter från Stockholm, 10 minuter från Arlanda och 30 minuter från Uppsala.

Steninge Slottsby utvecklas av Gelba AB som också är huvudägare i Arlandastad.

Arkitektfirman som utformat gestaltningsprogrammet för byn är Brunnberg & Forshed.  

Arkitekturen har genomgående en tydligt klassisk karaktär. Fasadmaterial är antingen i trä eller puts och husens färg styrs av en framtagen färgpalett som känns igen från Stockholms innerstad i framför allt den äldre bebyggelsen.

Slottsbyn sträcker sig över 80 hektar och ägs av Gelba som förvärvade Steninge 2008 för 120 miljoner kronor.

Cirka 60 procent av marken är nu såld till olika byggherrar.