Nyheter

Bygger en av världens största kartongfabriker

Jonas Berglund, entreprenadingenjör och Nenne Jansson, framöver bygget av maskinhallen. Foto: Anna Sjöström

I värmländska Grums pågår ett jättebygge – utbyggnaden av Billerud Korsnäs kartongfabrik.
NCC ska bland annat bygga en 400 meter lång hall med enorma betongfundament för den nya kartongmaskinen.
– Utmaningen är att bygga stora volymer på kort tid, säger Jonas Berglund, entreprenadingenjör på NCC.

Åtta kranar, varav den högsta är 88 meter, sträcker sig mot den blå himlen vid Gruvöns bruk i Grums. Bygget av den stora kartongfabriken är i full gång.
Investeringen i den nya kartongmaskinen, som kallas KM7, ligger på 5,7 miljarder kronor och är den största satsningen i BillerudKorsnäs historia.

Bakgrunden är ökad efterfrågan och när den nya fabriken står klar i början av 2019 har den en kapacitet på 550 000 ton årligen och blir en av de största i världen i sitt slag. Maskinen kommer att producera vätske- och förpackningskartong.

NCC har tecknat ett samverkansavtal med BillerudKorsnäs om utbyggnaden som kallas för projekt Next Generation. NCC: uppdrag innefattar i princip alla byggarbeten förutom prefab för KM7.

I uppdraget ingår till exempel mark-, grundläggnings- och betongarbeten för den nya produktionsanläggningen, bygget av en ny lagerbyggnad på cirka 25 000 kvm, samt att dra rörbryggor över hela området. Även invändig komplettering som takarbeten, stål, fönster, dörrar, portar och målning ingår.

Kostnaderna för arbetena uppskattas till cirka 950 MSEK.

– Vi ska bygga stora volymer på kort tid och det blir en utmaning. Det är många mindre projekt som ingår och olika typer av arbete som pågår samtidigt. Vi har stort fokus på logistik och planering, säger Jonas Berglund, entreprenadingenjör på NCC, som jobbat med projektet från start.

Kontraktet skrevs på i december 2016 och i januari var NCC på plats och inledde de förberedande arbetena.
Pålningsarbetet startade strax därefter med rörpålar och i mars satte de igång med betongpålningen. 

– Nästan hela området för nya kartongmaskinen består av lermark, så vi har pålat väldigt mycket. Under sommaren blev större delen av pålningen för fundamenten klara, säger Jonas Berglund.

Totalt räknar de med att cirka 13 000 pålar kommer att behövas, varav drygt hälften går åt till maskinbyggnaden.
Projektet kräver 70 000 kubikmeter betong.
– Den största gjutningen har varit på cirka 2 200 kubikmeter, det var ett av Cantileverfundamenten.
Utöver det kommer också att gå åt cirka 15 000 kubikmeter betong till betongpålarna för KM7.

Maskinhallen utgör den största delen av projektet. Hallen, som byggs i tre plan, är 412 meter lång och ska ge plats för den nya kartongmaskinen som är cirka 350 meter lång och 8 meter bred och väger 17 000 ton.
När grunden till hallen är klar kommer prefab-leverantören och monterar pelare, balkar och bjälklag. Sedan avslutar NCC arbetet.

Mellan 400 och 500 medarbetare från NCC jobbar dagligen på bygget, varav cirka 100 är tjänstemän.
Just nu är man inne i de sista etapperna av markarbetet. Huvudpålningen är klar, men det behövs en del kompletterande arbete. Dessutom görs pågjutning av valv, takarbeten och gjutning av golv i KM7 och i rullagret.

Närmaste större deadline att hålla är mars 2018. Då måste delar av maskinhallen, den där transportpartiet ska finnas, vara redo för maskinmontage.

– Så det är en spurt fram till mars nu. Det är en utmaning och målsättningen är att maskinmontaget ska kunna påbörjas. Det innebär troligen ytterligare ansträngning kommande månaderna, utöver det redan snabba tempot

Nenne Jansson, Kvalitet- miljö- och arbetsmiljöansvarig, KMA, berättar att trots ett högt tempo har inga allvarliga incidenter har skett på bygget.

– Kommunikationen är viktig. Exempelvis har vi skyddsronder två gånger i veckan och arbetsledarna håller dagligen korta möten för att informera gruppen om vad som sker på bygget i dag, säger han.

I mars 2019 ska NCC vara klara med sitt arbete och den nya fabriken vara igång.
– Jag tycker att det är ett jättehäftigt projekt. Det är inte troligt att det kommer att byggas något liknande i regionen som jag får vara med om. Det är unikt i sin storhet, säger Jonas Berglund.

Fakta: Projektet

BillerudKorsnäs bygger en ny kartongmaskin. Det blir den sjunde på Gruvön, därav namnet KM7.

Den nya anläggningen beskrivs som en av de största i världen och den mest moderna.

Projektet är en generalentreprenad i samverkan mellan BillerudKorsnäs och NCC.

Pöyry och Sweco projekterar på uppdrag av BillerudKorsnäs.