Nyheter

Bygger Halmstads högsta bostadshus i trä

Skanska planerar för flerbostadshus med totalt 110 lägenheter i Folkparken, Halmstad

Skanska planerar för flerbostadshus med totalt 110 lägenheter i Folkparken, Halmstad. Projektet omfattar två tiovåningshus och två trevåningshus där stora delar av husens stomme och fasad är helt i trä. 

Husen blir Skanskas första egenutvecklade flerbostadshus som vi bygger med trästomme och dessutom med så många våningar, säger Bengt Wallin, affärsutvecklare Skanska Sverige bostadsutveckling.

Den 8 juni beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att skicka detaljplanen för området på granskning. I oktober väntas beslut om antagande av detaljplanen i kommunstyrelsen. 

Folkparken ska omvandlas till ett öppet och levande bostadsområde samtidigt som den blir fortsatt tillgänglig för allmänheten.

– Folkparken har haft en central betydelse för Halmstad men sedan några år tillbaka är det till viss del en glömd plats. Nu med en satsning om nya bostäder, lekplats, boulebanor och upprustning av parken gör vi den åter till en levande mötesplats. Kommunens fokus är att nya bostäder ska byggas med låg klimatpåverkan. Då är det extra roligt när en bostadutvecklare gör detta av egen vilja, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, i ett pressmeddelande.

Skanska planerar att bygga två tiovåningshus och två trevåningshus med sammanlagt 110 bostäder. De stora delarna av husens stomme och fasad är helt i trä, vilket innebär att ett par av husen blir de högsta flerbostadshusen med trästomme i Halmstad. 

På platsen där Skanska ska bygga står idag den gamla dansrestaurangen Galejan/Parken som är i mycket dåligt skick och måste rivas. Skanska har tillsammans med kommunen, Hökerum Bygg och arkitekter tittat på hur platsens historia kan fångas upp och hur platsen kan tillföra nya kvaliteter till området. 

– Platsens historik har varit utgångspunkt i utformningen av det nya bostadsområdet. Även att lyfta klimatfrågan och hur vi gestaltar bostadshusen. Det känns därför fantastiskt att få utveckla Halmstads första Svanenmärkta flerbostadshus i med trästomme just här. Husen blir Skanskas första egenutvecklade flerbostadshus som vi bygger med trästomme och dessutom med så många våningar. Ett viktigt steg för att nå klimatneutralitet 2030 i våra egenutvecklade projekt, säger Bengt Wallin, affärsutvecklare Skanska Sverige bostadsutveckling. 

Under sommaren kommer planförslaget för Folkparken finnas på Stadsbiblioteket och i Rådhuset.